Gå till innehållet

Bildreportage från brandområdet i Västmanland

Johannes Rydström spenderade nyligen en dag i brandområdet i Västmanland längs den väg som är öppen för allmänheten. Det här är hans bildreportage.

Spillkråka. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Flera spillkråkor noterades, den här fotograferades dock precis utanför brandområdet. Foto: Johannes Rydström 

Den stora skogsbranden i Västmanland startade den 31 juli 2014 och härjade i ett väldigt stort område. Idag är stora delar av området avspärrat för allmänheten då det kan vara farligt att vistas där.

Läs mer om branden och hur den påverkat naturen här.

–  Det är väldigt varierat inne i området hur mycket det är påverkat, på vissa platser ser man inte så jättemycket spår av branden, på andra platser ser det ut som någon har släppt en bomb och alla träd är döda, berättar Johannes Rydström.

Johannes berättar också att även om han inte såg några däggdjur så är det tydligt på fåglarna att livet redan återvänt till de brandskadade skogarna.
– Under de cirka fem timmar jag var inne i området noterades bland annat följande fågelarter utan att jag egentligen direkt lade någon tid på aktiv fågelskådning: orre (en hel flock med 7-8 individer), kanadagås, havsörn, duvhök, spillkråka, större hackspett, tofsmes, talltita, svartmes, trädkrypare, kungsfågel, korp, nötskrika, grönsiska, domherre och korsnäbbar.

Fler av Johannes bilder kan ses här på Natursidan.se, på Johannesrydstrom.com och på hans Facebooksida.

Läs mer:

Stark kritik mot hanteringen av skogsbranden.
Brandområdet viktigt för hotade vitryggiga hackspetten.
Flygbilder över brandområdet
Bilder och berättelse från brandområdet 
Så började branden och så påverkas naturen 

Mer att läsa