Gå till innehållet

Bidöden har nått Sverige

Biodlarnas riksförbund har tagit fram siffror över hur många bisamhällen som dött ut i Sverige. Resultatet är nedslående. Ungefär en fjärdedel (26 080 stycken) dog ut i vintras.

Biholk. Foto: Sören Hjeltman

Bygg en egen biholk för att hjälpa bina. Foto: Sören Hjeltman

Det har hänt förr att en fjärdedel av landets bisamhällen slås ut, men det är en onormalt hög siffra och de sex senaste vintrarna har dödstalet varit högre än det normala 10 procent.

– Den enskild viktigaste faktorn bakom de här siffrorna är varroakvalstret som angriper honungsbin, och de virusinfektioner som kommer från dessa varroaangrepp, berättar Preben Kristiansen, ansvarig för bihälsa på Biodlarnas Riksförbund.

Ett annat hot är det storskaliga moderna jordbruket som odlar samma grödor över stora områden och “drabbar binas förmåga att hitta nektar under långa perioder under sommaren”. Ett tredje hot är bekämpningsmedlet neonikotinoider, som EU planerar att förbjuda från den 1 december.

– De här neonikotinoiderna har ju blivit en av de vanligaste jordbrukskemikalierna, säger Ingemar Fries, professor på Sveriges Lantbruksuniversitet. Det är ännu inte bevisat om de spelar in, men i forskningsförsök där man gett bina ganska höga doser i nektar så har man sett att binas nervsystem påverkas så att de förlorar orienteringsförmågan och flyger vilse. De hittar inte hem till kupan. Man kan också tänka sig att kemikalierna påverkar binas motståndskraft, men det där är inte bevisat, det måste utredas.

Källa: SVT Nyheter

Mer att läsa