Gå till innehållet

Bidödande bekämpningsmedel kan drabba fåglar

Älgar i ett rapsfält. Foto: Erik Hansson

Älgar i ett rapsfält. Foto: Erik Hansson

Att insektsbekämpningsmedlet neonikotinoider kan orsaka massdöd av bin konstaterades förra året och har sedan dess fått stor uppmärksamhet. Nu kommer även rapporter om att neonikotinoiderna kan sprida sig i näringskedjan och även drabba fåglar och däggdjur. Författaren till rapporten, professor Dave Goulson, menar att hotet mot bina är toppen av ett isberg och att gifterna kan läcka ut i vatten och drabba andra insekter, fåglar och gnagare som också utsätts för dödliga halter av neonikotinoiderna.

EU har infört ett tillfälligt förbud mot några neonikotinoider och Dave Goulson menar att det kan vara läge att sluta använda dem helt, men han medger att det finns stora kunskapsluckor i hur ämnet påverkar miljön.

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, tycker att det behövs mer forskning innan vi kan vara säkra på neonikotinoidernas effekter. Tillsammans med Lunds universitet och Jordbruksverket ska SLU nu göra omfattande fältstudier i sommar. Neonikotinoider har använts bland annat för att stoppa skadeinsekter på rapsfälten i Skåne.

Källa: Vetenskapsradion

Mer att läsa