Gå till innehållet

Bevarade skogar skyddar växter från klimatförändringar

Död ved och kyligare plater är viktiga faktorer för biologisk mångfald i skog. Foto: Marie Mattsson 

I takt med att planeten blir allt varmare hotas växter som är anpassade till svalare temperaturer. Men bevarade skogar kan utgöra viktiga skydd för den biologiska mångfalden. Det visar en ny internationell studie från Stockholms universitet, Marseille och Helsingfors.

Klimatet nära marken (mikroklimatet) avgör hur väl växter klarar sig. I naturen kan dessa mikroklimat variera kraftigt. Djupa skuggiga raviner, täta gamla skogar eller platser nära vatten är till exempel alltid svalare än omgivningen. Det kan skilja upp till 10°C mellan två platser som bara är 100 meter ifrån varandra.

– Att veta var de kalla platserna finns gör att vi kan skydda dem och hjälpa arter anpassade till kyla att överleva ett varmare klimat. Att veta hur kallare mikroklimat uppkommer betyder att vi även kommer kunna skapa sådana platser genom att hantera våra skogar klokt, säger Caroline Greiser, doktorand vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Forskarna upptäckte också att skogen spelar en avgörande roll vid reglering av varma marktemperaturer på sommaren. Faktiskt mer än hur den lokala terrängen ser ut.

– Vi hoppas att den här studien ökar medvetenheten om att skogens täthet är viktig för det mikroklimatiska landskapet och att skogsbruket har möjlighet att sakta ner förlusten av biologisk mångfald. Konkreta åtgärder kan vara att minska skogsfragmentering eller skapa buffertzoner kring kalla platser, så att de förblir kalla när man hugger i närliggande område, säger Caroline Greiser.

Studien gjordes i ett 16 000 km2 i centrala Sverige. Små temperaturloggar, stora som en nagel, spreds ut i Värmland, Örebro län, Västmanland och Dalarna för att mäta temperaturer i över ett år.

Källa: Stockholms Universitet

Mer att läsa