Gå till innehållet

Bevara skog för välgörande promenader möjlig inkomstkälla för skogsägare

Skog. Foto: Stefan Persson http://www.natursidan.se/fotografer/stefan-persson/

Skog. Foto: Stefan Persson 

En kommitté vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, undersöker just nu möjliga affärsmöjligheter kring ekosystemtjänster och har kommit fram till att läkarodinerad skogsvistelse kan vara en möjlig inkomstkälla för skogsägare i framtiden.

Att skog är bra för vårt välbefinnande har vi skrivit mycket om tidigare:
• Skog har ”förvånansvärt” inverkan på mentalt välmående
• Ny jättestudie: Träd får stadsbor att må bättre
• Unikt i världen – svenskar söker helst tröst i naturen.
Det ska också vara bra för folk med utmattningssyndrom att vistas i viss sorts skog och det kan bli en framtida intäktskälla för markägare.

– Likväl som till jakt och fiske kan man därför tänka sig att arrendera ut skog som rehabiliteringsområden som läkare ordinerar personer med utmattningssyndrom att besöka, säger Ann-Britt Edfast, ordförande i kommittén hos KSLA.

Enligt en tidigare studie vid SLU är det dock inte all skog som fungerar som återhämtningsskog.

– Vi räknade med att skogen behöver vara över 70 år gammal och över 16 meter hög för att ha ett värde ur rehabiliteringssynpunkt, berättar Eva-Maria Nordström, forskare vid SLU i Umeå (läs mer här).

Enligt Ann Dolling, skoglig doktor och forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, kan markägaren med rätt planering och avsättning av skog slippa ekonomiskt bortfall om skogen sparas till rehabilitering jämfört med att avverka den.

– Vårt mål är att läkare ska kunna skriva ut skogsvistelser på recept. Skogen är ingen helhetslösning, men paketerat med nödvändig terapi så tror jag att det skulle kunna fungera bra som rehabilitering vid utmattningssyndrom, säger Ann Dolling.

Källa: Skogsaktuellt och Sveaskog

Mer att läsa