Gå till innehållet

Besprutningen av svenskt oekologiskt jordbruk har fördubblats på 25 år

Jordbruk. Foto: Erik Hansson

Naturskyddsföreningen visar i en ny rapport att svenska åkermarker besprutas allt oftare med bekämpningsmedel. Jämfört med för 25 år sedan är doseringen mer än dubbelt så hög.

Idag släppte Naturskyddsföreningen rapporten “Kemiska bekämpningsmedel i jordbruket – Fakta om användningen i Sverige 1981-2016”. I den framgår att bekämpningsmedelsanvändningen intensifieras i Sverige, trots att allt större areal används för ekologisk odling, utan bekämpningsmedel. Övrigt jordbruk använder allt mer bekämpningsmedel.

LÄS ÄVEN: • 25 års studier av stenskvättor visar varför jordbruksarter minskar i antal

– Besprutning med bekämpningsmedel hotar den biologiska mångfalden. Sveriges regering ansvarar för att reglera bekämpningsmedelanvändningen och måste öka insatserna om vi ska nå riksdagens miljömål, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Mellan 1987 och 1992 låg antalet doser per hektar bekämpad åkermark relativt konstant på två doser. Sedan dess har antalet mer än fördubblats till ett snitt över 4 doser per hektar under åren 2014-2016. Det senaste året har en viss minskning skett. Nu kräver Naturskyddsföreningen att bekämpningsmedelanvändningen minskar kraftigt för att vi ska ha en chans att nå miljömålen om Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap.

LÄS ÄVEN: • Insekter har minskat med över 75% på 27 år – en ekologisk världskatastrof

– Flera europeiska länder har ökat insatserna för att begränsa användningen av bekämpningsmedel. Danmark har målmedvetet minskat bekämpningsmedelanvändningen genom tuffare skatter, medan Frankrike förbjuder preparat på nationell nivå. Sverige måste rycka upp sig och skärpa insatserna för att få bort dåliga kemikalier från jordbruket, säger Karin Lexén.

Jämfört med EU-ländernas snitt använder dock Sverige fortfarande något mindre ogräsmedel per hektar.

När det gäller ekologiskt jordbruk skriver Naturskyddsföreningen att det inte används några “bekämpningsmedel baserade på syntetiska kemikalier”. Istället används biologiska bekämpningsmedel baserade på levande organismer, ett fåtal kemiska bekämpningsmedel baserade på enkla kemikalier eller biologiska substanser, samt, på “förebyggande åtgärder, framförallt en varierad växtföljd som motverkar både skadeorganismer och ogräs, och på mekaniska metoder för ogräskontroll”.

Källa: Naturskyddsföreningen och rapporten “Kemiska bekämpningsmedel i jordbruket”

Mer att läsa