Gå till innehållet

Beslutsrätt om skyddsjakt på rovdjur nu hos länsstyrelserna

Naturvårdsverket meddelade idag att de delegerar rätten att “fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna enligt riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning”. Delegeringen gäller för varg, björn och lodjur i alla län utom Gotland. Kungsörn omfattas inte av beslutet som gäller från den 1 februari 2014 till och med den 30 juni 2015.

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson

Järv (i hägn). Foto: Marie Mattsson

För järv gäller skyddsjaktsdelegeringen bara för Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Uppsala län.

Det är dock samma regler som gäller för skyddsjakt i hela landet och för att skyddsjakt ska bli aktuellt ska det “vara risk för allvarlig skada och det ska inte finnas någon annan lämplig lösning”. En person som anser sig ha behov av skyddsjakt skickar ansökan till länsstyrelsen i sitt län och eventuell överklagan av beslutet prövas av Naturvårdsverket.

Det går även att ansöka om skyddsjakt i län som “saknar reproducerande stam av de aktuella arterna” och det är Naturvårdsverket som har ansvar för att se till att inte skyddsjakten på rovdjur “påverkar och försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för rovdjuren”.

– Det är ingen förändring i reglerna. Varje skyddsjaktsansökan ska utredas och behandlas enligt gällande lagstiftning för skyddsjakt, precis som tidigare.  Det är en förutsättning för att en regionaliserad rovdjursförvaltning med en delegerad rätt att besluta om skyddsjakt ska fungera, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa