Gå till innehållet

Beslut om nytt naturreservat – Blekinges största

Gåsfetens fyr (uppförd 1904) och hela ön Gåsfeten ingår i naturreservatet. Foto: Jacek Lesniowski, CC BY-SA 3.0

Länsstyrelsen i Blekinge har beslutet att ett ungefär 14 000 hektar stort område ska bli naturreservat. Området ligger i Östersjön utanför Ronneby och Karlskrona och är det överlägset största som bildats i Blekinge.

Naturreservatet har döpts till Ronneby blåmusselbankar och består av ungefär 14 000 hektar vatten samt fem hektar land. Det är tre mil brett och har som syfte att skydda de stora blåmusselområdena och artrika rödalgssamhällen av stort marinbiologiskt värde.

Blåmusselbankarna utgör viktiga livsmiljöer åt många arter och är dessutom föda åt bland annat ejder, alfågel, skrubbskädda och torsk. Dessutom är blåmusslorna vattenrenare och fungerar som filter som minskar övergödningen – något som är ett stort problem i Östersjön.

Källa: Länsstyrelsen Blekinge

Mer att läsa