Gå till innehållet

Besked från EU-domstolen: Avverkningen i Bialowieza är olaglig

Bialowiezaskogen på den polska sidan. Foto: CC BY-SA 3.0

Idag meddelade EU-domstolen sitt beslut. Som väntat slog domstolen fast att Polens avverkningar i världsarvet Bialowieza bryter mot EUs naturvårdslagar och omedelbart måste stoppas annars väntar böter som kan uppgå till flera hundra miljoner kronor.

I urskogen Bialowieza tredubblades avverkningen redan 2016. Polens regering skyllde då på angrepp av granbarkborre. Ett argument som biologer avfärdat.

LÄS ÄVEN: • Världsarvet Bialowieza-skogen vaktas fortfarande av naturvänner

Efter flera års kamp mellan naturorganisationer och den polska regeringen har nu EU-domstolen fastslagit att Polens beslut strider mot lagstiftningen. Om landet fortsätter med avverkningen kan det tvingas böta hundratals miljoner kronor.

– Naturen kan inte ignoreras och inte heller EU-lagstiftning. Polens uppgift måste vara att skydda, säkra och garantera Biaùowieýas natur och vilda djur för kommande generationer. Men de åtgärder och lagliga överträdelser som ledde till domslutet är en viktig påminnelse om att våra ansträngningar inte kan stoppa här. Biaùowieýa nationalpark måste utökas för att skydda en av de sista naturliga skogarna i Europa, säger Dariusz Gatkowski, naturvårdsexpert på WWF i Polen.

LÄS ÄVEN: • Polen vill få bort Białowieżas status som världsarv

Bialoweiza-området täcker 141 885 hektar och bara 17 procent av det är skyddat mot avverkning i dagsläget . För 10 000 år sedan var Bialowieza bara en liten del av en urskog som täckte stora delar av Europa. Idag är det i stort sett bara det här området som återstår och det brukar benämnas som Centraleuropas sista urskog.

I området lever 59 olika däggdjur, så som visenter, lodjur, vargar och uttrar. Dessutom häckar här fler än 250 fågelarter och mängder av svampar och skalbaggar trivs i de gamla träden och i den rikliga förekomsten av död ved.

Källa: Independent och Världsnaturfonden WWF

Mer att läsa