Gå till innehållet

Besked idag: Ojnareskogen kan skyddas som Natura 2000-område

Regeringsbeslutet från 2015 om att göra Ojnareskogen till Natura 2000-område står fast. Det meddelade Högsta förvaltningsdomstolen idag. Det innebär troligen att området är skyddat från exploatering och gruvverksamhet.

2015 meddelade regeringen på en presskonferens att hela området kring Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland föreslås bli Natura 2000-område. Bolagen Nordkalk och SMA Mineral överklagade dock regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Idag kom domen att domstolen går på regeringens linje.

– Högsta förvaltningsdomstolen finner att regeringens beslut syftar till att tillgodose det allmänna intresset av att bereda skydd för vissa livsmiljöer. Det förhållandet att beslutet kan påverka de pågående processerna i Mark- och miljööverdomstolen till bolagens nackdel medför därför inte att rätten till en rättvis rättegång [i artikel 6.1 EKMR eller artikel 47.2 i EU:s rättighetsstadga] har åsidosatts, skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sin dom.

Domen anses kunna vara avgörande för hur det kommer gå för bolagens tillståndsprocesser i Mark- och miljööverdomstolen.

– En lättnad verkligen, att få ro ett tag. Det är inte färdigt än, men det är åt rätt håll, säger Gerd Holmgren i föreningen Bevara Ojnareskogen till P4 Gotland.

Svenska Botaniska Föreningen menar att Mark- och miljööverdomstolen är jävig då tre av de högsta cheferna för Svea Hovrätt och Mark- och miljööverdomstolen varit domare i tidigare rättegångar och då dömt till Nordkalks fördel.

Ojnareskogen utsågs 2013 till en Svensk pärla av WWF och ansågs behöva särskilt skydd både för sina höga naturvärden och för att inte riskera öns dricksvatten.

Källor: WWF, domen och Högsta förvaltningsdomstolen

Mer att läsa