Gå till innehållet

Berglevande fåglar minskar i antal i Europa

Snösparv. Foto: Linda Jonasson 

Under 2000-talet har utbredning av fåglar som specialiserat sig på att leva i berg minskat med så mycket som 10 procent i Europa. Dessa arter drabbas hårt av den globala uppvärmningen och även människans exploatering. Det visar en ny studie från University of Helsinki, som kallar resultaten “oroande”.

Forskarna följde 44 fågelarter i Fennoskandia, Storbritannien, Alperna och på Iberiska halvön. 14 av arterna visade en nedgång, medan åtta ökade i antal. I genomsnitt minskade alla arter med 7 procent under den 13-årsperiod som mättes. Sämst går det för specialister som bara lever på berg och inte klarar sig i andra miljöer, exempelvis snösparv och fjällripa. För dessa arter var minskningen ungefär 10 procent. Minskningen syntes tydligt i bland annat Finland, Norge och Sverige.

LÄS ÄVEN: • Vår guide till södra fjällen i Dalarna och Härjedalen

– Alpina livsmiljöer är väldigt sårbara för klimatförändringar och det är garanterat en av de viktigaste påverkningen på bergsfågelpopulationerna. Men de observerade minskningarna kan också kopplas till hur mark används lokalt, skriver forskarna.

LÄS ÄVEN: • Kraftig minskning av våra fjällfåglar

Bergsfåglar anses extra känsliga för global uppvärmning. De kan flytta högre upp på berget i takt med att temperaturen stiger och deras livsmiljö förändras, exempelvis med fler träd och buskar, men till slut når de bergets topp och då har de inte alltid någonstans att ta vägen.

Källor: University of Helsinki och Wiley Online Library

Mer att läsa