Gå till innehållet

Bekämpningsmedel värre för bin än tidigare trott

Enligt ny forskning är fyra vanliga bekämpningsmedel som används på grödor för att döda insekter och svamp också dödliga för honungsbins larver. Eftersom bekämpningsmedels effekter nästan uteslutande mätts på vuxna bin och inte heller tar hänsyn till blandningar av olika bekämpningsmedel så borde riskanalysen från Environmental Protection Agency (USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket) ändras, enligt Jim Frazier, professor i entomologi vid Penn State och Floridas universitet.

Bi. Foto: Marie Gillander

Bi. Foto: Marie Gillander

Teamets forskning har visat att bina får med sig i snitt sex bekämpningsmedel på de pollen som samlas in till bikupan. På detta sätt får binas larver i sig de giftiga ämnena. Forskningen har skett på fyra vanliga bekämpningsmedel och forskarna fann dels att de alla har skadlig inverkan på bin och bilarver, men också att blandningar av ämnena kunde ha större konsekvenser än enskilda medel.

Även en svensk studie som publicerades för knappt två veckor sedan slår fast att bin drabbas hårt av bekämpningsmedel som neonikotinoider.

2013 stoppade EU-kommissionen all användning av neonikotinoider i blommande gröda under två års tid. Under dessa två år är det meningen att forskare ska undersöka om neonikotinoider orsakas massdöd hos bin. Att döma av dessa två studier är det stor risk för att så är fallet.

Jordbruksverket räknade 2009 med att bins pollinering har ett värde av mellan 189 och 325 miljoner kronor och då är inte värdet av pollinerade vilda växter och bär som blåbär och hallon medräknat. Sammanlagt är ungefär en tredjedel av allt vi äter helt beroende av pollinerande insekter och av dessa står honungsbin för 85 procent.

Vi har tidigare skrivit om hur bidöden nått Sverige och att bekämpningsmedlen även kan påverka fåglar.

Mer att läsa