Gå till innehållet

Bävrar räknas nu som en skyddad och inhemsk art i Storbritannien

Bäver. Foto: Erik Hansson

Från och med nu är bävrar officiellt erkända som en inhemsk art i Storbritannien. Det kommer få stor betydelse för att skydda den viktiga våtmarksskaparen och för att omforma det brittiska landskapet.

Bävrar är en nyckelart för att återskapa natur och biologisk mångfald. Genom att fälla träd och skapa fördämningar skapar gnagaren på egen hand mer död ved och fler våtmarker i landskapet – två förutsättningar för väldigt många andra arter. Dessutom bidrar våtmarker till bättre motstånd mot både torka och översvämningar och lagrar dessutom stora mängder kol. När nu bävrar återvänt till det brittiska landskapet, 400 år efter att de utrotats, finns en förhoppning om att de ska bidra till många ekosystemtjänster.

Sandra King, ordförande för Beaver Trust, kommenterade:
– Bävrar bidrar med en sådan häpnadsväckande mängd ekosystemtjänster till vårt landskap, detta är verkligen en historisk dag för arten i England. Det är tack vare eldsjälars och djurskyddsorganisationers hårda arbetet som gjort att återhämtningen av detta inhemska djur nu nått en milstolpe.

Att bävrar nu officiellt klassas som en inhemsk brittisk art innebär att de inte längre ska “kontrolleras” och jagas som en invasiv främmande art och dessutom är det nu som ett brott att skada bävrar eller deras livsmiljöer utan licens. Det finns dock fortfarande en oro hos naturföreningarna att planerna för att låta bävrar återvända till det brittiska landskapet inte är tillräckligt tydliga, är för långsamma och har för dåligt stöd till markägare.

– Det är fortfarande brådskande och viktigt att regeringen levererar en tydlig, ambitiös politik och riktlinjer för att ge tillstånd till att stödja bäverns återkomst i naturen. Om vi ska kunna välkomna bävern tillbaka som ett inhemskt djur måste vårt främsta mål vara att uppnå en positiv samexistens med bävern. En framtidsinriktad strategi med rätt resurser kommer att göra det möjligt för markförvaltare och samhällen att göra detta, säger Harry Barton, ordförande i Devon Wildlife Trust.

The Wildlife Trusts och Beaver Trust har skickat ett brev till miljöministern Ranil Jayawardena med fem förslag för att återintroducerandet av bävrarna ska ge maximal nytta för samhället. De vill bland annat se ökad finansiering, ambitiösare planer tillsammans med naturorganisationer och stöd till markägare som erbjuder livsmiljöer till bävrar.

En undersökning gjord av brittiska myndigheter visade att nästan 70 procent var positiva till planerna för att återintroducera bävrar. Bland de som var negativa mot planerna var den vanligaste orsaken att de tyckte de innebar ett för långsamt tempo i återintroduktionen.

Källa: The Wildlife Trusts


Mer att läsa