Gå till innehållet

Bättre år än väntat för fjällräven – insatser ger resultat

Fjällräv. Foto: Niclas Ahlberg 

2016 var ett bottenår för landets fjällrävar med enbart 6-7 föryngringar (kullar). Tidigare i somras kom rapporter om att det såg bättre ut i år och nu har en inventering från länsstyrelsen presenterats som visar att så blev fallet. 27 valpkullar har hittats i Sverige i år, trots att det varit relativt ont om gnagare.

Fjällrävarna i Norge och Sverige har i år fått 57 kullar (27 i Sverige och 30 i Norge). På ett ställe i norra Norrbotten hittades en kull med hela tio valpar. Det är ett bättre resultat än vad som väntats eftersom det varit relativt ont om gnagare i fjällvärlden i sommar.

Att det trots matbristen gått bra för fjällrävarna tros bero på det fjällrävsprojekt, Felles Fjellrev, som pågår sedan 2010. De jobbar både med stödutfodring av fjällrävar och jakt på rödrävar. Stödutfodringen behövs för att väga upp för dåliga sorkår och jakten på rödräv behövs eftersom den större släktingen annars konkurrerar ut, jagar bort eller till och med äter fjällrävar. Rödräven gynnas även av klimatförändringarna som gör att de överlever allt högre upp i fjällen. Förutom ett varmare klimat får rödrävarna också lättare att överleva när människor lämnar kvar sopor i fjällen

LÄS ÄVEN: • Mångmiljonstöd från EU för att rädda fjällräven

Sedan starten av Felles Fjellrev 2010 har det skjutits ungefär 500 rödrävar i närheten av fjällrävarnas revir. En metod som visat sig framgångsrik för fjällrävar och fjällgäss.

2017 markerar med andra ord ett framgångsrikt år för projektet. De 27 kullarna i Sverige i år kan jämföras med fjolårets 6-7 och rekordåret 2015 som bara i Västerbotten innehöll 37 föryngringar.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa