Gå till innehållet

Barrskogar har svårt att klara både bränder och barkborrar

Skog i Kanada efter en brand. Engelmannsgran till vänster, även små contortatallar syns. Foto: Mav, CC BY-SA 3.0

Utbrott av både skogsbränder och barkborrar blir tillsammans svåra att hantera för barrskogar. De får svårt för att återhämta sig. I en allt torrare och varmare framtid kommer dessutom bränderna öka och barkborrarna gynnas.

Det visar en ny studie från University of Colorado som undersökt skogarna i västra Nordamerika. En skogsbrand eller ett stort utbrott av barkborrar klarar skogarna, men när dessa faktorer kombineras kan barrskogarna slås ut permanent. Barrträden får svårt att komma tillbaka, åtminstone om utbrotten sker inom fem år. Forskarna undersökte 45 drabbade områden och kunde konstatera att barrträden inte kunde återhämta sig i 74 procent av fallen.

I takt med att klimatet blir allt varmare och torrare ökar antalet bränder och dessutom gynnas barkborrarna.

– Barkborrar har dödat mängder av träd i västra USA och det som ligger bakom utbrott av barkborrar och bränder är liknande förhållanden: varmare och torrare klimat, säger Robert Andrus som ligger bakom studien.

En möjlig lösning som forskarna kunde se var att aspar hade betydligt lättare att återhämta sig under dessa förhållanden.

Källor: University of Colorado och Ecosphere

Mer att läsa