Gå till innehållet

Barriärrevsforskare: Situationen gör mig förtvivlad

Blekta koraller. Foto: By Acropora at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Link

Forskare som studerat Stora barriärrevet i årtionden berättar för The Conversation att de känner förtvivlan över korallrevens framtid. För att de ska klara sig måste den globala uppvärmningen stoppas effektivare än vad Paris-avtalet föreslår.

Australien upplever just nu den värsta eller en av de värsta torrperioderna någonsin. Stora bränder härjar i landskapet och torkan får till och med regnskogar att brinna, stora städer får snart slut på vatten och floder riskerar att torka ut. Precis som i många andra länder har Australien också problem med politiker som inte förstår att människan har en stor påverkan på klimatet.

Samtidigt är situationen för korallreven akut, mycket på grund av de kraftigt uppvärmda haven som absorberat 90 procent av all värme hittills. Det näst största problemet är vattenkvaliteten som försämras av utsläpp från land.

– Den här situationen gör mig förtvivlad. Jag har forskat på korallrev och vattenkvalitet i Australien och andra länder de senaste 45 åren. Nu är jag 72 och kan konstatera att mitt och mina kollegors arbeten inte har lett till en ljus framtid för korallreven. I årtionden framåt kommer de troligen innehålla några koraller, men rent ekologiskt kommer de varken växa eller fungera, säger Jon Brodie, professor vid Coral Reef Studies, James Cook University.

Det är även vad officiella rapporter säger. Great Barrier Reef Marine Park Authority gav den här månaden ut en ny rapport som deklarerade att framtiden ser “väldigt dålig” ut. 2014 bedömdes korallreven bara vara “dålig”.

Vi måste begränsa den globala uppvärmningen vid 1,5 grader för att korallreven ska ha en vettig chans till en framtid, menar Jon Brodie.

Parisavtalet, som fortfarande inte följs av alla länder, slår fast att vi ska försöka hålla den globala uppvärmningen “under två grader, men helst under 1,5 grader”. I dagsläget är uppvärmningen 1,1 grader och utsläppen ökar fortfarande. Som det ser ut nu går vi mot tre graders uppvärmning.

Korallrev är några av världens mest värdefulla ekosystem med fler arter per kvadratmeter än någon annan marin miljö. De kan till och med rymma samma biologiska mångfald som regnskogar. Enligt vissa beräkningar är över 1 miljard människor beroende av mat som härstammar från korallreven. Deras ekosystemtjänster värderas till över 170 miljarder dollar om året. Dessutom skyddar de kuster från stormar och tsunamier.

LÄS ÄVEN: • Klartecken åt ny kolgruva med hamn vid Stora barriärrevet
LÄS ÄVEN: • Kollaps för nästan 90 procent av Stora barriärrevet – framtiden oviss
LÄS ÄVEN: • Australien tillåter dumpning av 1 miljon ton slam i Stora barriärrevet
LÄS ÄVEN: • Expert på korallrev: Vila i frid Stora barriärrevet

Källa: The Conversation

Mer att läsa