Gå till innehållet

Barn som leker i natur får snabbt bättre immunförsvar

Barn som skördar kål. Foto: woodleywonderworks, CC BY 2.0

Forskare från Finland har visat att förskolebarn som får sin lekplats utbytt från grus till ett mindre skogsområde får bättre immunförsvar på bara en månad.

Allt fler människor drabbas av autoimmuna sjukdomar där kroppen attackerar sig själv. Det gäller till exempel astma, typ 1-diabetes, eksem och MS. Den ledande teorin bakom varför dessa sjukdomar ökar är att barn utsätts för betydligt färre mikroorganismer och bakterier än tidigare. Deras immunförsvar utsätts inte för lika mycket prövningar i en stad där barnen får mindre kontakt med naturen.

Det finska forskarteamet gjorde sin studie på 75 barn i åldern 3-5 år från tio olika förskolor. De åt alla samma mat. På fyra av förskolorna gjordes de tidigare sterila lekmiljöerna av grus och asfalt om till små skogsmiljöer med buskar, mossor, blåbär och andra växter. Barnen uppmuntrades leka i grönområdet och fick även hjälpa till med odlingarna, vilket forskarna menade var enkelt – det var där de helst lekte.

Förbättrat immunförsvar på fyra veckor
Efter 28 dagar utfördes tester och forskarna kunde se att barnen hade över 30 procent mer mikroorganismer och bakterier på sin hud och betydligt mer även i sin tarmflora. Dessutom visade blodprover att barnen hade förbättringar i flera proteiner och celler som är relaterade till immunsystemet.

En hög hygiennivå, en urban livsstil och otillräcklig kontakt med naturen gör att kroppens mikroorganismer blir ensidiga och ett dussintal jämförande studier har tidigare visat att barn på landsbygden som är i kontakt med naturen löper mindre risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar.

– Baserat på denna studie skulle det vara riktigt bra om barn kunde hantera jord och växter dagligen. Ju yngre barn desto viktigare är det. Hos barn i åldrarna 3–5 var dessa förändringar tydliga, säger Aki Sinkkonen från Naturresurscentret, som ledde studien, till Yle.

Sinkkonen hoppas nu att förskolornas gårdar kommer att göras om till betydligt grönare platser. Det skulle inte bara innebära att barnen löper mindre risk att utveckla autoimmuna sjukdomar, det skulle också förbättra deras motorik, koncentrationsförmåga och förhållande till naturen.

Billiga insatser som gör snabb skillnad
Insatserna som gjordes på skolgårdarna var billiga. Det kostade ungefär 50 000 kronor, vilket motsvarar budgeten för att underhålla lekytorna för barnen.

Graham Rook vid University College London säger till The Guardian:
– Många sjukdomar som ökar i västerländska städer beror på fel i mekanismerna som övervakar immunsystemet. Den här studien visar att om barn får tillgång till en naturlig miljö med biologisk mångfald så förbättras flera av de viktiga kontrollmekanismerna. Den här finska forskningsgruppen visar vägen för att använda sig av den här förståelsen på ett praktiskt sätt.

Källor: Yle, Science Advances och The Guardian

Mer att läsa