Gå till innehållet

Backsvalor återvänder – protester hjälpte mot innätade bohålor

Backsvala. Foto: Daniel Pettersson 

Vi rapporterade tidigare om att företag och myndigheter i Storbritannien nätar in träd och buskar för att hindra häckande fåglar. Det gjordes även vid en sandbank där backsvalor häckar. Men efter starka protester har nu näten tagits bort och svalorna anlände nästan omedelbart till bona.

Bakgrunden till innätningen är att det i Storbritannien inte är tillåtet att ta bort eller skada fågelbon under häckningssäsongen, samtidigt som husbyggandet ökat med 78 procent på fem år. Byggbolagen och kommuner har därför börjat näta in stora häckar, träd och till och med sandtag för att stoppa fåglarna från att häcka.

LÄS ÄVEN: • Storbritannien nätar in träd och buskar – vill hindra häckande fåglar

Vid klipporna i Norfolk nätades sandbankar in för att skydda hem och affärsverksamheter mot kusterosion, men efter överläggningar med fågelföreningen RSPB kom kommunen fram till att de kunde ta bort den översta delen av näten. En insats som uppskattades av backsvalorna som omedelbart återvände till sina bohålor.

Film från BBC:

Mer att läsa