Gå till innehållet

Avverkningen i Brasiliens regnskog fortsätter att öka

Skogsavverkning i Amazonas. Foto: Ibama from Brasil – Operação Hymenaea, Julho/2016, CC BY 2.0, Link

Naturorganisationen Imazon har avslöjat att Brasiliens avverkning i Amazonas fortsätter att öka i omfattning. Enbart i juli 2018 höggs 778 kvadratkilometer skog ner, en ökning med 43 procent jämfört med juli 2017.

Under åren 2004-2012 minskade skogsavverkningen i Brasilien. Det berodde på en blandning av lagar, regler, politik och ekonomiska förutsättningar. Sedan 2014 huggs det dock ner allt mer skog i landet, enligt den oberoende naturorganisationen Imazons granskning.

LÄS ÄVEN: • Brasilien inför lagliga slavliknande anställningar – vanligt vid illegal avverkning

I snitt avverkas 358 kvadratkilometer skog i Brasilien varje månad, men den senaste tiden har det skett en kraftig ökning och i juli skövlades hela 778 kvadratkilometer skog.

De två största anledningarna till avverkningen i Amazonas är för att skapa mark till att odla soja och ha boskap. Exporten av kött och soja har ökat, bland annat till följd av Donald Trumps och USAs handelsembargo mot Kina som gjort att kött och soja importeras från Brasilien istället.

LÄS ÄVEN: • Rekordmånga skogsbränder i Amazonas på grund av människor och klimatförändringar

Landets president Michel Temer har också fått igenom flera åtgärder för att minska miljöskyddet i Brasilien. Han har dessutom meddelat att den minskande skogsskövlingen 2004-2012, åren innan han tillträdde, gjort att landet redan nått sina mål för att minska utsläppen av växthusgaser från Amazonas. Forskare är dock kritiska till den versionen och till att avverkningstakten ökat kraftigt de senaste tre åren.

Källor: Mongabay och Imazon

Mer att läsa