Gå till innehållet

Avverkningen av skogen Hambacher Forst i Tyskland stoppad

Den tyska energikoncernen RWE får inte längre avverka i Hambacher Forst i Tyskland. Detta enligt högsta förvaltningsdomstolen i Nordrhein-Westfalen som ger den stora miljöorganisationen BUND rätt om att skogen har höga naturvärden och hotade arter.

Förbudet gäller tills den tyska utredningen om kolkraftsavvecklingen blir klar vilket är tidigast 2020. Utredningen förmodas leda till ett snabbare stopp för brunkolet än 2050, det datum som sagts tidigare. Möjligheten finns att Hambacher Forst kommer att skyddas permanent. Särskilt eftersom en färsk opinionsundersökning visar att 73% av det tyska folket vill ha stopp för kolkraften innan år 2030.  I samma undersökning säger tre av fyra tyskar nej till avverkning av Hambacher Forst.

Alla trädhus i skogen har rivits och ockupanterna tvingas bort av polis inför avverkningen som skulle börja nu i oktober. Foto: Tim Wagner, Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) via Flickr

Den senaste tiden har det varit stora demonstrationer i Hambacher Forst mot avverkningen och mot kolkraften. Förra helgen var det 15 000 personer som demonstrerade och till kommande helg väntades demonstrationen bli dubbelt så stor. Både TV och dagspress har tagit parti för motståndet mot avverkningen.

Läs även: Tysk urskog ska skövlas för att bli brunkolsgruva

Källa: Chris Ceder, fri journalist och natur- och miljöskyddare

Mer att läsa