Gå till innehållet

Avverkningarna i Bialowieza påverkade känsliga arter

Bialowieza-skogen. Foto: WildberryPassionEget arbete, CC BY-SA 3.0 pl, Länk

Urskogen Białowieża i Polen och Vitryssland anses vara den bäst bevarade resten av den enorma skog som en gång täckte stora delar av Europa. De senaste åren avverkade Polen i skogen, tills de blev stämda i EU-domstolen. Nu visar ny forskning att den avverkning som gjordes har drabbat flera känsliga och hotade arter. 

Polen inledde avverkningen i Białowieżaskogen eftersom de påstod att det behövdes på grund av utbrott av granbarkborre. Beslutet mötte protester från forskare, naturvårdare, EU och naturvänner från hela världen.

LÄS ÄVEN: • Besked från EU-domsrolen: Avverkningen i Bialowieza är olaglig

Med hjälp av högupplösta satellitbilder från juli 2015 och juni 2018 har nu Grzegorz Mikusiński från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med kollegor i Polen (Polish Academy of Sciences och Siedlce University of Natural Sciences and Humanities) undersökt omfattningen av avverkningarna och hur det påverkat världsnaturarvet Białowieżaskogen.

LÄS ÄVEN: • Polen vill få bort Białowieżas status som världsarv

Forskarna kom fram till att 675 hektar kalhuggits och att ungefär en tredjedel var gammelskog. Sammanlagt avverkades över 1 procent av den polska delen av Białowieżaskogen och minst 4073 hektar har påverkats av avverkningarna eftersom även naturen runt kalhyggen förändras. I Natura 2000-området ökade fragmenteringen (luckorna i skogen) med 26 procent på grund av avverkningarna. Nationalparken och de naturreservat som finns i världsarvet klarade sig, men många värdefulla äldre bestånd utan nationellt lagligt skydd avverkades. EU-domstolen stoppade avverkningarna eftersom de bröt mot habitatdirektivet som ska skydda arter och ekosystem i Natura 2000-områden. Forskarna menar att “det visar att Natura 2000-lagstiftningen kan vara effektiv”.

Men de avverkningar som hann ske drabbade bland annat sällsynta hackspettar, lodjur, ugglor och många insektsarter. Andelen död ved har minskat och skogen har blivit mindre sammanhängande eftersom det skapats kalhyggen. För att begränsa skadan i framtiden föreslår forskarna att kalhyggena ska få utvecklas naturligt och att hela skogen blir nationalpark.

– Białowieżaskogen är en oersättlig källa till kunskap om hur de ursprungliga skogarna i Europa fungerade när det gäller naturliga processer och biodiversitet. Dessa kunskaper kan användas för att restaurera skogar i andra områden, säger Grzegorz Mikusiński.

Källa: SLU

Mer att läsa