Gå till innehållet

Avverkning stoppad – hotade flodpärlmusslor

Flodpärlmussla. Foto: I, Boldie, CC BY-SA 3.0,

Skyddszon intill bäck krävs för att undvika vite.

De starkt hotade och fridlysta flodpärlmusslorna kan bli över 200 år gamla och lever i rinnande vatten där de hjälper till att rena vattnet. Två av de största hoten mot arten är skogs- och jordbruket.

– Modernt skogs- och jordbruk utan tillräcklig hänsyn orsakar skada genom avverkningar, markberedning, dikning samt genom användning av gödnings- och bekämpningsmedel i tillrinningsområdena, skriver SLU Artdatabanken om hoten mot arten.

Det är också anledningen till att Skogsstyrelsen nyligen stoppat en planerad avverkning i Lycksele. Skogsägaren ville avverka skog intill en bäck med flodpärlmusslor, men fick nej av Skogsstyrelsen som menar att det måste finnas en skyddszon mot bäcken. Att bryta mot beslutet skulle resultera i ett vite på 50 000 kronor, rapporterar P4 Västerbotten.

Sverige sämre än Kanada och Finland på skyddszoner

Att lämna skyddszoner vid vattendrag är väldigt viktigt för den biologiska mångfalden. En genomgång av befintliga studier som SLU gjort konstaterade att det kan behöva sparas minst 30 meter och för fåglar behöver det vara 60 meter för att inte antalet arter i området ska minska.

Dessvärre lämnas sällan sådan hänsyn. Enligt en studie från bland andra SLU, Karlstads universitet, Finlands skogscentral och Great Lakes Forestry Centre, är det betydligt fler avverkningar vid vattendrag i Sverige jämfört med i Kanada och Finland. I en annan ny studie publicerad i Water Resources Research som också jämfört de tre ländernas hänsyn vid vattendrag konstateras att det i de undersökta områdena i Kanada lämnas i snitt 15,9 meters kantzon. I Finland lämnas i snitt 15,3 meter, men Sveriges snitt är så lågt som 4 meter. 

Källa: P4 Västerbotten

Mer att läsa