Gå till innehållet

Avverkning intill sällsynta orkidéer stoppad

Närbild på knärotens blommor – alla orkidéer är fridlysta. Foto: Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0.

Två skogar i Kalmar län med den fridlysta och rödlistade orkidén knärot är avverkningsanmälda. Skogsstyrelsen godkände planerna, men Oskarshamnsbygdens Fågelklubb lyckades stoppa avverkningen via Förvaltningsrätten i Växjö som gav fågelklubben rätt.

Förvaltningsrätten i Växjö har fastslagit att Skogsstyrelsen måste ompröva beslutet eftersom de skyddszoner som skulle lämnas åt knäroten var för små, vilket strider mot Artskyddsförordningen och Miljöbalken, skriver Skydda skogen i ett pressmeddelande.

– Man går i taket av lycka när vi äntligen vinner, eftersom det här betyder att vi inte har kämpat förgäves. Läget för knäroten är allvarligt och med tanke på att de sista kvarvarande gammelskogarna nu avverkas i allt snabbare takt kan knäroten snart vara försvunnen från stora landskapsavsnitt, säger Jan Brenander i Oskarshamns Fågelklubb.

Otillräckliga skyddszoner
Beslutet gäller två skogar vid Ishult och Lixhult i Kalmar län, som hade 170 respektive 140 individer av knärot. Skogsstyrelsen ansåg att det räckte med 0,14 hektars skyddszon i Ishult och 0,6 hektar i Lixhult. Detta trots att en ny studie kommer fram till att arten behöver minst 0,78 hektar.

Skogsstyrelsens distriktschef Therese Nilsson förklarar via mejl att i fallet med Ishult har Skogsstyrelsen lämnat ett yttrande till Förvaltningsrätten.

– Vi vill att de återförvisar ärendet för ny handläggning då nya uppgifter tillkommit i ärendet efter att vi tagit beslutet. Förvaltningsrätten har nu återförvisat ärendet enligt domen ni hänvisar till. Därmed tar vi upp handläggningen på nytt och gör en ny bedömning utifrån den nya informationen om knärotsförekomster i området.

När det gäller ärendet i Lixhult är det ett lite annorlunda fall förklarar Therese Nilsson:
– I det andra ärendet har vi ett beslutsområde på cirka 0,6 hektar. Där återförvisar Förvaltningsrätten ärendet för förnyad handläggning till Skogsstyrelsen för att det inte tillräckligt tydligt är motiverat i beslutet vilka eventuella skyddszoner som beslutats om. Skogsstyrelsen kommer ta upp ärendet för handläggning igen och ta fram tydligare skrivningar till ett nytt beslut i ärendet.

“Lokaler med knärot bör undantas från modernt skogsbruk”
Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb är irriterad över Skogsstyrelsens förfarande:
– Man blir så förgrymmad på Skogsstyrelsen för att de är oförmögna att fatta korrekta beslut utifrån Miljöbalken och Artskyddsförordningen och att de dessutom nonchalerar forskning som klarlagt vilka krav knäroten ställer på sin livsmiljö. Istället för att ta sitt ansvar försöker de hitta kryphål som gynnar skogsägaren, säger han i ett pressmeddelande.

Knärot växer främst i äldre barrskog och har minskat med ungefär 40 procent de senaste 60 åren. Anledningen är, enligt Artfakta, “ett alltför intensivt skogsbruk”.
– Lokaler med knärot bör undantas från modernt skogsbruk, något som även skulle gynna andra ”gammelskogsarter” inklusive skyddsvärda lavar, mossor och svampar. För rika förekomster av arten är reservatsbildning eller biotopskydd lämpliga åtgärder för att skydda den. Markägare bör informeras om knärotens växtplatser och förmås ta nödvändiga hänsyn till arten, skriver SLU Artdatabanken om knäroten.

Läs även:
• Kommunen stoppar Sveaskogs avverkning av populär skog

Källa: Skydda Skogen

Mer att läsa