Gå till innehållet

Avverkning hotar Hornsö Ekopark – ett av Europas viktigaste områden för insekter

Oregistrerad nyckelbiotop i Hornsö. Foto: Erland Lindblad

Sveaskog har avverkningsanmält en skog med höga naturvärden i ekoparken Hornsö i Kalmar län. Det är ett av västra Europas viktigaste områden för hotade insekter med cirka 700 arter av vedlevande skalbaggar, varav fler än 200 rödlistade. Åtta miljöföreningar skriver ett öppet brev till Sveaskog med kopia till Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket för att försöka få bolaget att dra tillbaka avverkningsanmälan. Det bästa vore om hela området blev nationalpark istället.

Den avverkningsanmälda skogen är en tallnaturskog som gränsar till Getebro naturreservat. Skogen har inventerats av ett ledande konsultföretag inom naturvård under 2018. De har klassat skogen som en nyckelbiotop, dvs ett område med så höga naturvärden att skogen bör bevaras. Där finns rödlistade insekter som tallgångbagge (VU) och hårig blombock (NT). Tallgångbaggen, som omfattas av åtgärdsprogram, är beroende av gammal skog med nyligen döda tallar. Baggarna och flera andra djur, växter, svampar, mossor och lavar överlever inte en avverkning.  

Sveaskog har informerats om skogens höga naturvärden men avverkningsanmälan ligger kvar. Bolaget svarar att de gör en annan bedömning och har redan hunnit röja undervegetationen. I och med att statliga Sveaskog är FSC-certifierat så ska de inte avverka nyckelbiotoper. De åtta föreningarna skriver i det öppna brevet att Sveaskog måste agera föredömligt och genast dra tillbaka sin avverkningsanmälan:

– Det är högst anmärkningsvärt att statliga Sveaskog agerar så här ansvarslöst i sina värdefulla ekoparker. Bolaget måste ta hänsyn till de naturvärdesbedömningar som utförs av inventerare med hög biologisk kompetens.

De som har skrivit under det öppna brevet är Skydda Skogen, Stranda Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i Nybro, Emådalens Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Alvesta, Skogsgruppen i Oskarshamn och Oskarshamnsbygdens fågelklubb.

Åttafläckig praktbagge, en av de arter som finns i Hornsö Ekopark. Foto: Christian Fischer, Wikipedia

Redan för 25 år sedan försökte Naturskyddsföreningen få Hornsö att bli nationalpark. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket bjöds in till diskussion men det blev inget av planerna. Istället blev det en Ekopark år 2004.  För 25 år sedan fanns den ovanliga vitryggiga hackspetten i skogarna. Men hackspetten och 20 skalbaggsarter har redan försvunnit sedan dess. Om den planerade avverkningen sker så kommer ännu fler arter att försvinna.

Många vill att området ska bli nationalpark. En stark anledning är alla de ovanliga insekterna och naturvärdena som är unika för Norden och Europa vilket motiverar ett formellt skydd.  Naturskogarna är av bok och ek och att det finns bland annat svämskogar, precis som vid nedre Dalälven.

Per Jiborn, naturturismexpert och grundare av bloggen Naturlig reslust, föreslår i ett blogginlägg att natur- och ekoturism blir den prioriterade näringen i alla av Sveaskogs ekoparker, istället för skogsbruk. Han menar att Hornsö är ett mycket väl lämpat område för naturturism för det är ”granne med Glasriket och nära välkända resmål som Kalmar, Öland, Astrid Lindgrens Värld och Västervik. Dessutom är det inte långt till länder som Danmark, Tyskland och Nederländerna.” Han skriver att en satsning på naturturism i ett första skede skapar två till tre gånger högre intäkter lokalt jämfört med dagens skogsbruk.

Den senaste tiden har Hornsö debatterats flitigt, bland annat i tidningen Barometern och i Altinget. Där har det bland annat skrivits att turismsatsningar skulle underlättas av att ett stort sammanhållet naturområde bildas. Högsby, Nybro och Mönsterås kommun har redan börjat utvärdera förutsättningarna för en framtida nationalpark i Hornsö. I det öppna brevet till Sveaskog skriver de åtta föreningarna:

– Förutom områdets unika naturvärden har Hornsö även stor potential för friluftsliv och naturturism vilket på sikt skulle kunna skapa många nya lokala arbetstillfällen. Då är det inte läge för Sveaskog att försämra framtidsutsikterna för detta unika naturområde.

Läs även:
Avverkningsplaner i lämplig nationalpark med över 200 rödlistade arter  

Mer att läsa