Gå till innehållet

Avloppsvatten underskattad produkt i hållbart jordbruk

Reningsverk i Tjeckien. Arkivfoto: Czeva, CC BY-SA 4.0

En väldigt miljöbelastande del av jordbruket kan göras både billigare och bättre för miljön.

Produktion av kväve till konstgödsel är en väldigt energikrävande process som orsakar nästan 2 procent av världens alla utsläpp av koldioxid och hotar klimatet. Men metoden som använts i över 100 år kan komma att bytas ut i framtiden.

Forskare vid Drexel University har tittat på hur man kan ta bort ammoniak från avloppsvattnet och omvandla det till konstgödsel. De kom fram till att det inte bara är tekniskt möjligt utan också är en metod för att minska det miljömässiga fotavtrycket och mängden el som konstgödselproduktion innebär. Dessutom kan det ge ökade intäktsmöjligheter till reningsverk och skapa ett cirkulärt kretslopp för kvävet.

Metoden innebär att avloppsvattnet värms upp och pH-värdet höjs. Då avdunstar ammoniaken som gas, vilket kan tas om hand för att skapa gödsel. Enligt Drexel University använder metoden 5-10 gånger mindre växthusgaser och 5-15 gånger mindre el jämfört med den vanligaste konstgödselmetoden idag (Haber-Bosch). Kostnaden blir också mer än tolv gånger lägre.

– Vår studie visar att återvinning av ammoniak kan vara kostnadseffektivt även vid låga koncentrationer, skriver forskarna.

Svenska studier på annan metod

Även vid Mälardalens universitet (tidigare Mälardalens högskola) pågår studier på att utvinna näringsämnen från vårt avloppsvatten och använda dessa som gödsel. Här har man testat att använda biokol för att filtrera ut näringsämnena från avloppsvatten. Näringsämnena används därefter som gödselmedel.

Monica Odlare, professor i miljöteknik på MDH, berättar i ett pressmeddelande att biokol används för att rena vattnet och för att effektivt absorbera kvävet från avloppsvattnet. Tanken är dels att förbättra reningsverkens system, men också att skapa system för lantbrukare så att de kan ta emot näringsämnena från reningsverken och använda dem som gödselmedel.

– På lång sikt så påverkar vattenprojekten oss alla. Rent vatten är en ändlig resurs och det är viktigt att vi tar hand om vårt vatten. Vi måste gå mot ett cirkulärt samhälle där vi återvinner både vatten och näringsämnen, säger Monica Odlare.

Källor: Science of The Total Environment, Drexel university och Mälardalens universitet

Mer att läsa