Gå till innehållet

Även stora rovdjur hotas av klimatförändringar

Att växter blommar allt tidigare och att flyttfåglar tidigarelagt sin ankomst på våren i takt med att jorden värms upp är välkänt. Nu visar en ny studie att även stora rovdjur ändrar sitt liv efter det snabbt förändrade klimatet och att deras försök att anpassa sig kan slå tillbaka mot dem.

Det är forskare vid University of Washington tillsammans med naturvårdsorganisationen Botswana Predator Conservation som gått igenom och analyserat fältobservationer av den starkt hotade arten afrikansk vildhund. Forskarna upptäckte att jämfört med 1989 födde vildhundarna sina ungar hela 22 dagar tidigare år 2020. Detta för att försöka matcha födseln med de svalare dagarna under vintern. Men det innebar istället att allt färre ungar överlevde den kritiska perioden efter födseln då temperaturen under denna period också ökat markant.

En fenologisk fälla

Försöket att anpassa sig till ett varmare klimat leder till en “fenologisk fälla” för vildhundarna. Även om de föddes när det var svalare så blev den tre månader långa perioden när valparna håller sig vid lyan svårare för dem och färre överlevde.

I snitt steg temperaturen i området med 1,6 grader under de 30 åren och maxtemperaturen ökade med hela 3,8 grader.

Studien visar därmed att även stora rovdjur kan vara lika känsliga för klimatförändringar som många växter, insekter och fåglar.

– Stora rovdjur spelar en väldigt viktig roll i ekosystemen, men vi har fortfarande mycket att lära oss om hur de påverkas av klimatförändringarna. Stora klimatdrivna förändringar som den vi fann kan vara mer utbredda hos de största rovdjuren än vad man hittills trott, så vi hoppas att våra resultat kommer att sporra till ny forskning om klimatförändringar på andra rovdjurspopulationer runt om i världen, säger studiens huvudförfattare Briana Abrahms.

Redan innan den här studien var det känt att den afrikanska vildhunden är hotad. Det beräknas bara finnas kvar 1 400 vilda, vuxna individer i hela världen. Under rätt förutsättningar kan de öka i antal relativt snabbt. En population i Laikipia District i Kenya växte från 17 vuxna och årsungar i två flockar till 170 individer sju år senare.

Källor: University of Washington och PNAS

Mer att läsa