Gå till innehållet

Även BirdLife Sverige protesterar mot inventeringspausen av värdefull natur

90 procent av alla lappmesar häckar i området som inte längre ska inventera efter värdefull natur. Foto: Gunilla Falk 

Nu har i stort sett alla Sveriges organisationer som jobbar för naturen protesterat mot Skogsstyrelsens paus i inventering av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Senast i den långa raden av kritiker är BirdLife Sverige som i ett öppet brev menar att “det är fullständigt oacceptabelt”.

Naturskyddsföreningen kallar beslutet ”ett av de värsta sveken mot naturvården vi sett i Sverige”, Greenpeace menar att det är en “miljöskandal utan dess like” och även WWF och Skydda skogen har kritiserat förslaget.

Enligt Skogsstyrelsen själv kalhuggs varje år 200 hektar kända nyckelbiotoper, 2 000 oregistrerade nyckelbiotoper avverkas och minst 3 500 nyckelbiotoper påverkas (skadas eller delvis förstörs) av avverkningar. Dessutom anses mörkertalet stort och i slutet av 2016 skrev Skogsstyrelsen att det inte finns tillräckligt med resurser till att undersöka vad som hänt.

LÄS ÄVEN: • Inventeringspaus av värdefull natur – ”ett av de största sveken mot naturvården”

Christer Johansson, skogsansvarig och Dennis Kraft, ordförande i BirdLife Sverige skriver i sitt brev till Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen bland annat att:
– Detta betyder att det under obestämd tid framåt är fritt fram att avverka skyddsvärd skog i det sista sammanhållna naturskogslandskapet vi har i landet. Det är denna form av avsaknad av kontroll vi brukar förknippa med regnskogsskövling i Brasilien och Indonesien, och för all del på senare tid även i Europas sista urskog Bialowieza i Polen och Vitryssland. Nu sker det i vårt land i vårt sista sammanhållna naturskogslandskap! VI ANSER ATT DETTA ÄR FULLSTÄNDIGT OACCEPTABELT!

BirdLife Sverige påpekar också att 90 procent av Sveriges häckande lappmesar (sårbar) och 75 procent av alla häckande tallbitar lever i de 16 kommuner som nu inte längre ska inventeras. Eftersom arterna är starkt beroende av naturskogsartade skogsmiljöer trivs de i dessa områden. Det innebär också att arterna hotas av ett fortsatt kalhyggesbruk i dessa delar av landet.
– För att visa hur stor areal värdefull skog som kan försvinna, utan att bli naturvårdsbedömd, kan nämnas att under perioden 1–10 mars har drygt 560 hektar skog med potentiella nyckelbiotopskvaliteter avverkningsanmälts i de aktuella kommunerna. Inget pekar på att avverkningsanmälningarna plötsligt skulle minska, bara för att man slutar bedöma nyckelbiotoper, skriver Christer Johansson och Dennis Kraft, BirdLife Sverige.

Mer att läsa