Gå till innehållet

Åtta nya naturreservat ska skydda skogar

Utsikten från parkeringen vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

Utsikten från parkeringen vid Nipfjället. Foto: Erik Hansson

Länsstyrelsen i Dalarna har låtit meddela att åtta nya naturreservat har upprättats i Älvdalens kommun. De flesta ligger i närheten av de stora fjällreservaten Långfjället och Städjan-Nipfjället (läs vår guide dit här).

De åtta nya reservaten heter Buruåsen, Eländesgraven, Gränjåsen, Kimbäcken, Smolbäcken, Vålåberget, Hornan och Kimbäcksslåtten och är obrukade skogar med ovanliga lavar och mossor som jättesköldlav, elfenbenslav, trådbrosklav, rödbrun blekspik, grynlav, knottrig blåslav och nordstjärnmossa.

– I de nya reservaten finns många av våra allra mest hotade arter. Det handlar om växter som helt enkelt försvinner från skogar som sköts med rationellt skogsbruk, säger Fredrik Enoksson, som arbetar med naturreservatbildning på Länsstyrelsen Dalarna.

Naturreservaten ingår i en uppgörelse mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, där Sveaskog frivilligt avsatt mark till naturreservat. Sammanlagt har nästan 1328 hektar skog skyddats i de här nya naturreservaten.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna

Mer att läsa