Gå till innehållet

Åtgärdsprogram för att rädda Sveriges största sötvattensfisk

Mal, Silurus glanis, från Emån i Småland. Foto: André Maslennikov / IBL Bildbyrå

Sveriges största sötvattensfisk, malen, var tidigare utbredd i landet men anses idag vara utrotningshotad. Nu inleder Havs- och Vattenmyndigheten ett åtgärdsprogram för att arten ska återhämta sig.

I dagsläget finns malen, som kan bli över tre meter lång och väga över 150 kg, bara i Båvenområdet i Södermanland, Emån i Småland och i övre och nedre Helge å i Skåne. Det beräknas bara återstå mellan 800 och 1150 individer i Sverige och malen anses sakna förutsättningar för att vara livskraftig i Sverige.

LÄS ÄVEN: • Mal i Amazonas genomför världens längsta fiskvandring

– De främsta hoten mot malen är mänskliga ingrepp i livsmiljön, till exempel utbyggnad av vattenkraften, markavvattning, sänkning av sjöar, anläggande av dammar och kanaler och rensning av vattendrag. Vi vet också att utsläpp av gifter och andra kemikalier haft en negativ effekt på malen, säger Sofia Brockmark, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV, i ett pressmeddelande.

HaV:s åtgärdsprogram för malen gäller för perioden 2017-2021 och beräknas kosta drygt 5,8 miljoner kronor. De insatser som föreslås är bland annat att öppna upp vandringsvägar, att livsmiljöer restaureras, samt ökad tillsyn och information. Det kan också bli aktuellt med fiskeförbud i områden som anses vara viktiga för reproduktion- och uppväxt.

– Intresset för fiske efter mal i Sverige är stort bland landets sportfiskare. Det finns också många som vill tillåta sportfiske efter mal då beståndet ökat något de senaste decennierna. Vi säger inte ja till det utan menar att frågan först bör utredas och att man tar fram en konsekvensbedömning för varje population, säger Sofia Brockmark.

Malen trivs bäst i djupa och långsamt flytande vattendrag med mycket trädgrenar och rötter som hänger ut över vattenytan.

Källa: Havs- och Vattenmyndigheten

Mer att läsa