Gå till innehållet

Åtgärder mot spökfiske i Östersjön

Spökgarn som flyter runt i Östersjön kan ställa till det för fisk- och djurlivet. Foto: Oliver Karlöf

Spökgarn som flyter runt i Östersjön kan ställa till det för fisk- och djurlivet. Foto: Oliver Karlöf

Överfisket I Östersjön är ett ständigt aktuellt problem då de angränsande länderna utnyttjar havets begränsade resurser på ett ohållbart sätt. Det storskaliga fisket har dock ännu en baksida, nämligen de enorma mängder förlorade fiskeredskap som fortsätter fånga marint liv och därmed utgör ett osynligt hot.

I Östersjön räknar man med att mellan 5500 – 10 000 ton garn går förlorat varje år och då inga försök till bärgning genomförs, driver de runt som så kallade spökgarn.

Under 2012 har dock Polska Världsnaturfonden med finansiering av Svenska stiftelsen Baltic 2020 anlitat polska och litauiska fiskare för att försöka dragga upp spökgarn i Östersjön. Under det gångna året resulterade initiativet ”Rensa spöknät i Östersjön” i att hela 22 ton spökgarn bärgades, vilket motsvarar 13 mil nät.

Resultaten visar på ett allvarligt problem men också att åtgärder är genomförbara och kan vara mycket framgångsrika. Eftersom hotet från spökfiske återfinns överallt där kommersiellt fiske förekommer, är sådana positiva exempel viktiga som stöd för mer omfattande åtgärder.

Nu har projektet utvecklat en databas för yrkesfiskare där det finns möjlighet att anmäla förlorade redskap och man försöker även sprida kunskap om problemet. Lyckas man uppmärksamma spökfisket som miljöhot kan det innebära mer resurser och framtida bärgningar av betydligt större volymer.

Källa: Baltic2020.org

Mer att läsa