Gå till innehållet

Åtgärder för att rädda Blekinges tre sista mosippor

Mosippa. Foto: Stefan Persson 

Mosippan är starkt hotad i Sverige. Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den fridlysta blomman och i Blekinge kämpar länsstyrelsen för att rädda länets blott tre kvarvarande plantor.

Mosippan blommar från april till mitten av juni beroende på plats i landet. Den känns igen på en klockliknande blomma som är vit inuti och rosaaktig på utsidan.

LÄS ÄVEN: • Så ska mosippan räddas

Dessvärre har mosippan blivit allt svårare att hitta. Vid en nationell inventering som gjordes 2002 upptäcktes att arten var försvunnen från 37 procent av de besökta platserna där den tidigare växt och de senaste 50 åren beräknas den ha minskat med minst 50 procent i Syd- och Mellansverige. Sedan 2010 är mosippan rödlistad som ”starkt hotad” i Sverige. Tillbakagången gäller dock i hela Europa.

Det finns flera orsaker till minskningen. Igenväxningen, skogsavverkningen, allt mindre skogsbete, färre skogsbränder och exploatering av blommans livsmiljöer hör till de största orsakerna enligt Artdatabanken.

För att lyckas vända den negativa trenden rekommenderar Naturvårdsverket bränning, träd- och buskröjning, men även inventeringar och informationsspridning. Mer information finns i Åtgärdsprogram för mosippa.

I Blekinge hänger mosippans existens på en skör tråd. Det återstår bara tre exemplar av blomman och nu jobbar länsstyrelsen för att rädda arten i länet. De har hägnat in dem för att inte får eller andra djur ska äta upp dem och även bränt rishögar för att blottlägga jord där fröna ska spridas för att försöka få mosipporna att etableras i fler områden.

Om du hittar en mosippa – rapportera det gärna i Artportalen.se.

Källa: SVT

Mer att läsa