Gå till innehållet

Återuppväxt regnskog i Costa Rica skövlas efter i snitt 20 år

Regnskog i Costa Rica. Foto: Mardochaios, Public Domain, Länk

Regnskog som har restaurerats och vuxit upp igen efter kalavverkning får inte stå kvar, enligt en ny forskningsrapport. 85 procent av den återuppväxta skogen, så kallade ”secondary forests”, avverkas innan de blir 54 år, genomsnittsåldern är bara 20 år. Många länder gör storskaliga restaureringar men saknar de långsiktiga visioner som krävs för att kunna återskapa skogar som binder kol och hyser en mångfald av arter.

Resultaten visar en förbisedd problematik vad gäller restaurering av mark där regnskog en gång har funnits. Fokus har varit på återväxt på ett visst antal hektar per år men inte på hur länge den återuppväxta skogen ska få stå orörd.

LÄS ÄVEN: • Studie: Ekoturism hjälper fattigdom i Costa Rica

Studien som är det första i sitt slag vad gäller ”secondary forests” utfördes i södra Costa Rica. Genom att jämföra flygfoton från 1947 till 2014 kunde forskarna se att skogarna som har vuxit upp snabbt har huggits ned igen för annan markanvändning, exempelvis jordbruk.

Rapporten påpekar att det tar mycket längre än 20 år för en återuppväxt skog att ta upp stora mängder koldioxid eller hysa många skogslevande arter.

LÄS ÄVEN: • Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

Leighton Reid, huvudförfattare av rapporten och forskare från Missouri Botanical Garden säger:
– Det här arbetet är viktigt eftersom vi är beroende av att återuppväxta skogar ska få växa och bli gamla. Lagring av kol och överlevnaden av arter kräver det.

LÄS ÄVEN: • Gamla tropiska skogar fortsätter lagra mer koldioxid – men hoten ökar

Leighton Reid hoppas att studien kommer att leda till ett större ansvarstagande vad gäller restaurering av skog. Som det är nu är det många länder som gör storskaliga restaureringar men som saknar de långsiktiga visioner som krävs för att kunna återskapa gamla skogar i framtiden.

Källa: ScienceDaily

Mer att läsa