Gå till innehållet

Återskapad natur blir oas i avskogat landskap på Nya Zeeland

Naturreservatet Hinewai i Nya Zeeland. Foto: Erik Hansson

1987 började botanikern Hugh Wilson jobba för att låta den naturliga skogen återta marken på Nya Zeelands Banks Peninsula, öster om samhället Akaroa. Han hade fått ta hand om en bit mark för att göra detta, mark som blev Hinewai Nature Reserve.

I början var lokalbefolkningen skeptisk inför hans idéer. För Hugh Wilson ville att det invasiva och taggiga ”ogräset” ärttörne, som växer överallt och blommar i gult, skulle få lämnas kvar och användas som skydd för naturligt uppväxande träd. Det vanliga är annars att bekämpa denna invasiva växt. De bönder som bodde i området tyckte att han var en ”tokig drömmare” och i filmen ”Fools and Dreamers”, säger Hugh:

– Jag tar det som en komplimang. För vi behöver fler tokiga drömmare i den här världen!

I filmen berättar Hugh Wilson att för ett par hundra år sedan så växte det gammelskog på hela Nya Zeeland men nu återstår bara 1 procent av denna skog. Skogen höggs bort för odlingar och boskap. När Hugh Wilson påbörjade projektet fanns cirka 50 hektar gammelskog kvar med riktigt gamla träd på Banks Peninsula, skog som han ville utöka.

Hugh lät ärttörnebuskarna vara kvar istället för att ta bort dem och bara efter några år så kom flera olika trädarter upp genom det taggiga ärttörnet. Det är samma trädarter som växte där innan skogen blev nedhuggen. Ärttörnet skyddar de små träden mot starkt solljus, skuggar marken så den inte torkar ut och med sina taggar skyddar de späda trädplantorna från att bli uppätna av djur. När träden efter några år är större så skuggar de ärttörnet. Då dör ätrtörnebuskarna eftersom de behöver full sol för sin överlevnad. På så sätt stoppas invasionen av arttörnet och regnskogen tar över bit för bit.

Ärttörne, en invasiv växt som spritt sig där det har avskogats på Nya Zeeland. Foto: MtcvOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

Ärttörne är en kvävefixerande växt, dvs den tar kvävet direkt från luften och lagrar kvävet i sina rötter. Kväve är ett näringsämne som alla växter behöver för att fungera, men det är bara kvävefixerande växter som kan ta upp kvävet direkt från luften. Detta gör att marken där träden växer upp under ärttörnet även är näringsrik. Särskilt efter att ärttörnet har dött, då återgår näringen som finns i växten till jorden.

Det är naturen själv som har gjort jobbet med återskogningen, inget är planterat. Hugh Wilsons metod är att bedriva så lite skötsel som möjligt.

– Människan har en uppblåst idé om vad människan kan åstadkomma. Jag hatar att säga detta, för jag är ju en homo sapiens själv, men vi är riktigt bra på att förstöra. Vi är däremot inte alls bra på att ställa till rätta igen. Det viktiga arbetet med föryngring av skog och natur görs av naturen själv.

Nu, 30 år senare, betraktas Hugh Wilson som en hjälte av lokalbefolkningen eftersom han har lyckats förvandla vindpinad, torr mark till naturskog med rik biologisk mångfald och bäckar och vattenfall flödar åter i området. Reservatet han förvaltar har utökats till 1 500 hektar och är numera ett omtyckt utflyktsmål.

Se filmen här:

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=3VZSJKbzyMc

Mer att läsa