Gå till innehållet

Artrik skog lagrar mer än dubbelt så mycket kol som monokulturer

Subtropisk regnskog, ett exempel på en artrik skog. Foto: Adbar via Wikimedia commons

Subtropiska skogar som består av flera trädarter kan i genomsnitt ta upp dubbelt så mycket koldioxid som monokulturer. Det har ett forskningsteam från Zurichs universitet kommit fram till efter att ha gått igenom fakta gällande 150 000 planterade träd i Kina. Redan efter åtta år tar en skog planterad med många trädarter upp mer än dubbelt så mycket koldioxid jämfört med en monokultur.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan institutioner i Kina, Tyskland och Schweiz. Fokus är på betydelsen av variation i trädslag för funktionella skogsekosystem. Projektet startade 2009 när träden planterades. Dels skog bestående av ett enda trädslag och dels skog med 16 olika trädarter. Efter åtta år så har den skog som består av flera trädslag lagrat 32 ton kol per hektar i sin biomassa ovanför jorden medan monokulturerna hade lagrat i snitt 12 ton per hektar.

En av rapportens huvudförfattare Bernhard Schmid från universitetet i Zurich säger:
– Vår studie bevisar att planterade skogar är olika när det gäller skydd av klimatet. Monokulturer som består av ett enda trädslag ger inte ens hälften av de ekosystemtjänster som finns i en mer artrik skog. Endast artrika skogar kan ta upp tillräckligt med kol för att mildra den globala uppvärmningen. Artrika skogar bidrar dessutom till att skydda jordens hotade biologiska mångfald och de är mindre sårbara för sjukdomar och extremt väder, något som blir allt vanligare vid klimatförändringen.

LÄS ÄVEN: • 40 forskare: Skogarnas betydelse för klimatet har förbisetts

De forskare som har utfört projektet säger att undersökningsresultaten har stor ekologisk och ekonomisk betydelse. Särskilt eftersom experimentet visar att en skog med ett stort antal trädarter är mer produktiv än en monokultur eftersom den utvecklar större biomassa. Redan efter fyra år var det tydliga skillnader mellan de två olika planteringarna.

LÄS ÄVEN: • Bevarade skogar skyddar växter från klimatförändringar

Mer träd ska planteras globalt och fler skogar ska återplanteras i världen med målet att skydda klimatet. I Kina har 1,5 miljoner hektar planterats med träd varje år mellan 2010 och 2015 men främst är det snabbväxande monokulturer som har planterats.

Källa: Phys.org

 

Mer att läsa