Gå till innehållet

Artdatabanken svarar på kritiken

I förrgår rapporterade vi om att flera ornitologiska föreningar var starkt kritiska till att Artdatabanken lämnar ut skyddsklassade uppgifter. Det uppstod en upprörd debatt bland annat på vår Facebook-sida och på fågelgrupper på Facebook. Vi sökte Artdatabanken för en kommentar, men i går eftermiddag valde de att gå ut med ett meddelande via sin hemsida.

Vitryggig hackspett. Foto: Erik Hansson

Vitryggig hackspett. En av de arter som är skyddsklassade och vars rapporter diffuseras till en yta på 25 x 25 kilometer. Foto: Erik Hansson

I skrivelsen förklarar Artdatabanken att uppgifterna i Artportalen är viktiga för svensk naturvård. De är en “grundförutsättningen för att t.ex. vindkraftsparker, vägbyggen och avverkningar ska kunna stoppas om det finns risk för att känsliga arter påverkas negativt”. Ibland behöver uppgifterna från Artportalen finnas tillgängligt snabbt för att ha chans att kunna påverka en exploatering och därför har “ett begränsat antal tjänstemän på våra länsstyrelser och kommuner” och i vissa fall en naturvårdskonsultfirma tillgång till skyddsklassade arter.

– Alla som får ta del av skyddsklassade fynduppgifter från ArtDatabanken styrs hårt av ett avtal som bl.a. säger att man inte får sprida uppgifterna vidare utan att inhämta tillstånd från ArtDatabanken eller dataägaren. I avtalet står också tydligt att man förbinder sig att tillgängliggöra egna fynduppgifter för rödlistade arter genom inrapportering på Artportalen, vilket i praktiken betyder att för varje konsult som får ta del av skyddsklassade uppgifter får vi tillbaka data som förmodligen inte annars skulle hamnat i Artportalen. Ett givande och tagande som gagnar naturvården. Vidare begränsar vi alltid tillgången till de skyddsklassade fynduppgifterna inom det minsta möjliga geografiska område som behövs för att utföraren ska kunna slutföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Oftast är området inte större än några kvadratkilometer, skriver Hjalmar Croneborg och Johan Nilsson på Artdatabanken.

Artdatabanken skriver också att de helt tar på sig skulden för att inte informationen nått användarna och kommer nu bjuder in företrädare för olika intressgrupper till ett seminarium om hur uppgifterna bäst ska skyddas i framtiden.

– Vi är övertygade om att man måste känna till vad som finns i naturen för att kunna skydda den och att Artportalen är ett viktigt verktyg där rapportörerna tillsammans skapar den nödvändiga kunskapsbasen.

Källa och mer information: Artdatabanken

Mer att läsa