Gå till innehållet

Artdatabanken: Rovdjurspropositionen har fel om lodjur

Lodjur i fångenskap. Foto: Marie Mattsson

Lodjur i fångenskap. Foto: Marie Mattsson

I nästa vecka ska rovdjurspropositionen upp i riksdagen. Propositionen föreslår kraftigt sänkta miniminivåer för varg, lodjur och kungsörn i Sverige och verkar få stöd från Alliansen och Sverigedemokraterna.

I propositionen föreslås att det skulle räcka med mellan 700 och 1000 lodjur istället för nuvarande ungefär 1200 djur. I EU:s regler fastslås att Sverige måste ha minst lika stor stam som när vi gick med i EU 1995.

I Morgonekot den 27 november berättade Hjalmar Croneberg, en av cheferna på Artdatabanken, att uppgifterna om att vi hade 700 lodjur i landet vid EU-inträdet är ett missförstånd grundat på en olycklig formulering från en av Artdatabankens egna forskare. Den verkliga siffran ska ha varit 1700 individer.

Enligt Hjalmar Croneberg berättade han det för miljödepartementet i våras, men Lena Ek säger i Morgonekot att de uppgifter de fått och som rovdjurspropositionen grundar sig på är att det fanns 700 lodjur i landet 1995.

– EU-kommissionen har i uppdrag att bevaka att medlemsstaterna följer och implementerar lagstiftningen i sina länder, och vi har ögonen på oss, inte minst efter alla turer i vargfrågan. Jag skulle bedöma att det finns en risk att de kommer att ifrågasätta det, och komma tillbaka och säga ”hur har ni tänkt nu på den här punkten”, säger Hjalmar Croneborg i Morgonekot.

Även om förslaget röstas igenom i riksdagen måste det sedan godkännas av EU-kommissionen.

Källa: Morgonekot

Mer att läsa