Gå till innehållet

Årliga flödet av plast i haven kommer tredubblas om 20 år

Plastnedskräpning. Foto: RaceforwaterEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

En ny rapport varnar för att flödet av plast till haven kommer tredubblas till år 2040 om inte kraftiga åtgärder införs

Sedan tidigare har studier visat att till år 2050 kommer det finnas mer plast än fisk i våra hav och att 80 procent av denna plast har bara använts någon enstaka gång innan det slängs.

I den nya rapporten som tagits fram med hjälp av University of Oxford, Ellen MacArthur Foundation, University of Leeds och havsorganisationen Common Seas redovisas flera oroväckande resultat. Om 20 år kommer det årliga flödet av plast ut i haven tredubblas om inga ytterligare åtgärder tas. Mängden plast i haven kommer då motsvara 50 kg för varje meter havskust i hela världen.

– Situationen är helt ohållbar och gör vi inget åt det här kommer haven att svämma över av plast inom två decennier. Det som görs i dag är inte tillräckligt och vi har inte tid att vänta, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Det är enligt rapporten fyra olika trender som är drivande i den negativa utvecklingen:
1. Plastanvändning per person ökar eftersom det är billigare att tillverka ny plast än att återvinna.
2. Mycket av plasten som tillverkas går inte att återvinna.
3. Plastkonsumtionen ökar i länder som saknar fungerande återvinnings- eller avfallssystem.
4. Världens befolkningen ökar.

WWF har också lyft att det är brist på ansvar som orsakar plastkrisen i haven.

De få åtgärder som görs eller är planerade i dagsläget är också otillräckliga. De skulle bara leda till att plastläckaget ökar med 147 procent istället för 154 procent till år 2040, skrivs det i rapporten.

– Sverige har världsledande metoder för att stoppa läckaget av plast, men även här hamnar enorma mängder i naturen och i haven. Men jag vet att vi tillsammans med myndigheter, företag, politiker och andra aktörer kan ta en ledarroll i arbetet för att stoppa nedskräpningen av våra gemensamma hav, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Källor: Håll Sverige Rent och Pew Charitable Trusts

Mer att läsa