Gå till innehållet

Årlig örnräkning visar uppåtgående trend

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Den 1 mars varje år bedriver fältstationen Rördrommen en örnräkning i Mälaren och Hjälmaren. Det har de gjort sedan år 2000, men i år var rapportområdet utökat från Tysslingen fram till Vänern och Vättern.

Utvärderingen är inte riktigt klar än, men enligt Sten Ullerstad, projektledare på Fältstationen Rördrommen och för örnräkningen, observerades ungefär 100 havsörnar och 1 kungsörn. Det är betydligt färre än fjolårets 176 havsörnar och 2 kungsörnar, men beror troligen på dimma och dålig sikt.

Hur är tendensen för havsörnsbeståndet?
– Det är svårt att bedöma trenden, men i vårt område verkar den uppåtgående. Motsatsen gäller sannolikt för området mellan Sundsvall och Örnsköldsvik, säger Sten Ullerstad.

Har havsörnarna påverkat andra arter i området på något nämnvärt sätt?
– En ökande havsörnstam medför begränsning av skarvstammen och hägerstammen. Vi hade en hägerkoloni som flyttade in i ett skogsparti för att skydda sig mot örnarna! Det finns ju en konkurrens om boträd mellan havsörn och fiskgjuse.

Det har också från flera håll längs Östersjön konstaterats att ökningen av antalet havsörnar är en av faktorerna som påverkar ejderstammen. Dels för att havsörnarna lärt sig ta ejderhonor vid sina bon (läs exempel på det här), men också för att hotet som de utgör har fått ejdrar att häcka på platser som är mer utsatta för andra predatorer som minkar.

Källa: Vår Fågelvärld och Svenska Yle

Mer att läsa