Gå till innehållet

Argentina skyddar 98 000 kvadratkilometer hav med rikt djurliv

Magellanpingviner, en av de pingvinsorter som finns i Argentinas nya marina nationalparker. Foto: Andreacav7Eget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Två stora havsområden i Argentina på sammanlagt 98 000 kvadratkilometer har denna vecka fått formellt skydd och två nya nationalparker har därmed bildats: Yaganes Marine National Park längst söderut på Argentinas kust och Namuncurá-Burdwood Bank II Marine National Park i Sydatlanten. Båda har rik biologisk mångfald.

Argentina har nu ökat sitt skydd av hav med 8 procent och närmar sig därmed de 10 procenten skydd av marina miljöer som krävs till 2020 för att klara mål om biologisk mångfald, enligt FNs konvention CBD.

LÄS ÄVEN: • Världens största marina naturreservat bildat efter flera års förhandlingar

Båda nationalparkerna ligger i en övergångszon i havet där tempererat vatten möter subantartiska vatten. Kallvattensströmmar möter dolda undervattensrev vilket bidrar till stor biologisk mångfald. I haven och längs kusterna lever djur som sydamerikanska sjölejon, kungspingviner, magellanpingviner, tofspingviner, sydamerikanska pälssälar, flera olika sorters hajar och ovanliga koraller som bara trivs i kallt vatten. Flera av dessa arter finns ingen annanstans på jorden. På havsbotten är det berg och raviner och enorma undervattensskogar med kelp (brunalg). Detta enligt fler expeditioner som gjorts, bland annat av Pristine Seas team från National Geographic.

LÄS ÄVEN: • Oväntat snabb återhämtning i marint reservat

Enligt Carina Righi, chef för Wild Conservation Society (WCS) i Argentina, har bildandet av nationalparkerna föregåtts av många års hårt arbete och samarbete med myndigheter, organisationer och forskare. Claudio Campagna, en marin forskare från WCS, säger i ett uttalande:

– Argentinas nya marina nationalparker är ett steg närmare att bevara de havsberoende arterna i Patagoniens hav. Dessa nationalparker kommer att göra det möjligt för det marina livet att leva ostört.

LÄS ÄVEN: • Närstående marin industriell revolution hotar haven

Fiskindustri är en viktig inkomstkälla i Argentina men samtidigt ett stort hot mot havet. Båda dessa områden som nu har skyddats har haft lite kommersiellt fiske de senaste åren. Det har förenklat arbetet med bildandet av nationalparkerna.

Det pågår en global rörelse för att öka skyddet av hav. 1985 fanns det 430 skyddade marina områden, idag finns över 15 000 i världen. Tillsammans täcker dessa skyddade områden nu nästan 27 miljoner kvadratkilometer, eller nästan 7 procent av världens hav, enligt de senaste siffrorna från FN.

Källor: WCS Newsroom och Mongabay

 

Mer att läsa