Gå till innehållet

Argentina inför åtgärder för att rädda havsfåglar

Kungsalbatrosser fastnar ibland i fiskefartygens trålar. Foto: Erik Hansson

Mellan 9 000 och 18 000 svartbrynade albatrosser dör varje år utanför Argentinas kust när de fastnar i trålare. Nu införs lagar för att alla fiskare måste utföra åtgärder för att skrämma bort fåglarna från näten.

Argentinas fiskemyndighet beslutade i förra veckan att alla trålfiskare måste ha färgglada linor för att minska bifångsten av fåglar. Linorna har tagits fram och förbättrats av biologer, tekniker och fiskare för att vara så effektiva som möjligt.

Åtgärden är frivillig fram till den 1 maj 2018. Därefter är den obligatorisk. BirdLife Americas menar att åtgärden kommer rädda livet på tusentals havsfåglar.

Förutom svartbrynade albatrosser drabbas även brokpetrell, sydlig jättepetrell, gråkindad albatross, sydlig kungsalbatross och vandringsalbatross när de argentinska kummelfiskarna använder trålar.

Källa: BirdLife Americas

Mer att läsa