Gå till innehållet

Årets pollinatör skapar blomrika vägkanter

Pärlemorfjäril i en blommande vägkant. Foto: Erik Hansson

Årets pollinatör är Ebba Werner – mångårig miljökämpe som de senaste åren lyft vikten av rätt skötta vägkanter för att gynna växter och pollinatörer.

Läs även: • Intervju med Ebba Werner och broschyrer för nedladdning

Ebba Werner började engagera sig för miljön på 1970-talet. Hon har varit med i fågelföreningar, inventerat växter, varit ordförande för Naturskyddsföreningen i Halmstad och engagera sig i skogsfrågor och har i 20 år skött länsförbundets 30 hektar stora gård Björkelund.

Insektsförlusten satte fokus på vägkanterna
När rapporterna om de stora insektsförlusterna i Europa kom 2017 tänkte hon att hela Sverige skulle stanna upp och göra något, men så blev inte fallet. Att få tillbaka ett småskaligt jordbruk för att förbättra livsmiljöerna för insekter görs inte i en handvändning, men Ebba Werner insåg att det finns ett annat område som snabbare kan förändras.

– Vägkanter måste man ju ändå sköta och då kan man ju lika gärna göra det på ett bra sätt som gynnar mångfalden. Så jag tänkte, nu får jag försöka sätta igång en kampanj för hur de kan tas tillvara. Jag skrev en motion till Naturskyddsföreningen, som först inte antogs. Men när jag envist drev saken vidare fick jag så småningom stort stöd, bland annat att anordna en konferens om vägkanter och biologisk mångfald. Då kände jag mig väldigt taggad måste jag säga, berättar hon.

Sedan dess har Naturskyddsföreningen även införlivat vägkanterna i sin Rädda bina-kampanj.

Ebba Werner, fotograferad på Björkelund mellan Simlångsdalen och Halmstad. Foto: Anders Andersson

– Jag tycker det är viktigt att vi tar tillvara vägkanterna, de är ju liksom en gratis resurs. Det är bara att lägga om till en medveten skötsel. Om vi ska avsätta till naturreservat eller nya skyddade zoner så måste de ju finansieras. Svenska vägar utgör en samlad sträcka på cirka 164 000 hektar,
en yta lika stor som Öland.

Välskött innebär inte kortklippt
Hon berättar att många har en bild av att en välskött vägkant är en kortklippt vägkant under hela växtsäsongen och att det handlar om utbildning. Skyltar som förklarar att det lever humlor och andra insekter i det långa gräset, broschyrer som ger tips om lämplig skötsel.

Bara i år har Ebba Werner skickat ut 10 000 exemplar av foldrarna, som är skapade tillsammans med illustratörern Frida Nettelbladt.

Den 9 november 2020 fick Ebba Werner dessutom utmärkelsen Årets Pollinatör av nätverket Pollinera Sverige. Motiveringen lyder:
”Eldsjälen Ebba Werner har visat hur tusentals mil vägkanter över hela Sverige kan bli blommande resurser för våra pollinatörer. Hennes ihärdiga insatser med motioner, konferenser, informationsfoldrar och inte minst praktiskt arbete med återställande av igenvuxna marker i Halland, har inspirerat många och visat på nya möjligheter för medveten slåtter som gynnar en mångfald av växter och djur.

– Ska vi gynna mångfalden är det viktigt att man tar bort invasiva växter som lupiner och högvuxna bestånd som hundkex och nässlor som trivs i övergödda miljöer. Man måste samla in klippet och därmed gynna de arter som trivs på magra marker. Jag skulle önska att alla föreningar och instanser i landet nu samfällt gör något för att lyfta potentialen i att sköta vägkanterna på rätt sätt. Det är ju nästan så att folk har glömt hur det kan se ut när det blommar i vägkanterna.

Källa: Pollinera Sverige

Mer att läsa