Gå till innehållet

Årets fågel i Norge – för att uppmärksamma förlusten av fjällfåglar

Lappsparv. Foto: Linda Jonasson

Lappsparven har utsetts till årets fågel i Norge 2020. Detta för att uppmärksamma tillbakagången för arten och för många andra fåglar i fjällvärlden. En liknande utveckling sker i Sverige.

Sett till hela landet har lappsparven minskat i antal med 30-50 procent enbart mellan 2005 och 2015. I södra Norge är utvecklingen ännu allvarligare. På Hardangervidda minskade beståndet med hela 85 procent mellan 1980 och 2010 och på andra platser i den södra delen av utbredningsområdet verkar arten ha försvunnit från sina tidigare häckningsområden.

I dagsläget är arten placerad i rödlistekategorin ”sårbar” (VU) i Norge.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) hoppas med utmärkelsen kunna sätta fokus på det minskande beståndet och också öka kunskapen om vad som sker med fjällvärldens fåglar. Under året kommer det göras inventeringar av häckningsområden men fågelskådare uppmuntras också hitta lappsparvar under flytten söderut. NOF hoppas också på att fler observationer matas in i Norges motsvarighet till Artportalen, Artsobservasjoner.no. Även rapporter om att arten inte hittas i tidigare häckningsområden är av intresse.

I Sverige går det inte heller bra för lappsparven. På 20 år har populationen mer än halverats och de senaste tio åren har 39 procent av beståndet försvunnit enligt Svensk fågeltaxering. Under åren 1998-2018 minskade antalet fjällfåglar i Sverige med hela 900 000 par.

Läs även:
Kraftig nedgång för våra fjällfåglar på grund av klimatförändringar
Berglevande fåglar minskar i antal i Europa
Ny stor rapport om hur det går för Sveriges fåglar

Källa: Birdlife.no

Mer att läsa