Gå till innehållet

Arbetslösa turistarbetare på Seychellerna får jobb med att plantera träd

Regnskog på Seychellerna. Foto: Radosław Botev – Eget arbete, CC BY-SA 4.0

Coronapandemin har slagit hårt mot turistindustrin på Seychellerna. Nu kan arbetslösa turistarbetare få arbeta i ett ambitiöst trädplanteringsprojekt istället.

Seychellerna hade redan ett pågående projekt för att plantera träd på mark som var förstörd av exempelvis skogsskövling. Nu skalas arbetet upp på grund av coronakrisen och den arbetskraft som finns tillgänglig. Det långsiktiga målet är att plantera 500 000 träd för att återigen skapa en skog på en av Seychellernas öar. Till jul ska 100 000 av dem vara i jorden. Det kommer vara landets största trädplanteringsprojekt någonsin.

Projektet har en rådgivare för biologisk mångfald, Elvina Henriette som ska se till att träden planteras på lämpliga platser och därmed bidrar till att bevara ekosystem.
– Vi har ett team som odlar träden, ett team som samlar in jord, ett annat samlar in frön och sticklingar och ansvarar för att ta bort invasiva växter i områden som ska återskogas, säger hon till Seychelles News Agency.

Att plantera träd nämns ofta som en lösning som kan förbättra situationen i klimatkrisen. Men flera studier har visat att det beror på vilka träd som planteras, var de planteras och hur det görs. En rapport från Storbritannien visade att trädplantager inte hjälper mot klimatkrisen eftersom många av dem sedan avverkas. En annan studie visar att trädplantering till och med kan försämra kollagringen om det görs på fel plats.

En betydligt effektivare och billigare metod för att motarbeta klimatkrisen, som dessutom bättre gynnar biologisk mångfald, är att låta skogar växa fritt utan att avverka dem. Men det förutsätter att skogarna står kvar.

Källa: Seychelles News Agency

Mer att läsa