Gå till innehållet

Apor utnyttjar människor som skydd för rovdjur

Cercopithecus albogularis (nära släkting till diademmarkatta). Foto: ChrisHodgesUK via Wikimedia

Cercopithecus albogularis (nära släkting till diademmarkatta). Foto: ChrisHodgesUK via Wikimedia

Forskare som studerat aporna Cercopithecus albogularis (en sorts markatta) i Sydafrika har märkt att aporna lärt sig att dra nytta av forskarnas närvaro. Med människor i närheten visade det sig att markattorna vågade ta mat från behållare som står på marken. Dessa behållare lämnas annars i stort sett orörda eftersom aporna vet att de på marken är mer utsatta från attacker av marklevande rovdjur som jaguarer.

Forskningen visade att markattorna åt längre stunder på samma plats när de kände sig trygga och att även människor kan få dem att känna trygghet från rovdjur.

Däremot åt aporna inte mer från matbehållarna högt upp i träden när forskarna var i närheten, vilket skulle kunna tolkas som att markattorna inte ansåg att människorna var bra skydd mot luftburna fiender så som kronörnar och klippörnar.

 

Dessa slutsatser gäller dock enbart den här individuella gruppen av apor. Andra arter ser människor som hot och håller sig undan när människor är i närheten. Den allmänna slutsatsen som kan dras är därmed att mänsklig närvaro påverkar apornas liv.

Källa: Mongabay

Mer att läsa