Gå till innehållet

Äntligen ett positivt besked för världens gamar

Indisk gam. Foto: VaibhavchoEget arbete, CC BY-SA 4.0, Länk

Det ser över lag väldigt mörkt ut för världens gamar, men nu kommer en rapport från Nepal som sprider visst hopp.

I Indien har gamarna minskat i antal med hela 99 procent på 20 år och i Afrika har de minskat med 62-80 procent på 30 år enligt en studie från 2015. Även i Nepal har det länge sett mörkt ut med en minskning på 91 procent på 15 år och för bengalgamen återstod bara en tusendel(!) av ursprungspopulationen.

Läs även: Chockerande minskning av rovfåglar i en av Afrikas sista stora vildmarker

En av de största anledningarna är användningen av diklofenak i boskapsindustrin som gamarna sedan får i sig och förgiftas av när de äter kadaver. Medlet förbjöds i Indien, Nepal och Pakistan 2006, men dödar fortfarande en hel del gamar eftersom det säljs illegalt. Gamarna minskar inte lika kraftigt i antal och vissa arter minskar inte alls längre, men de ökar inte heller.

LÄS ÄVEN: • Gamar fortfarande utsatta för stora hot i Asien, Europa och Afrika

I Nepal har det dock nu väckts visst hopp. Förutom att förbjuda diklofenak infördes också skyddade områden för gamar (Vulture Safe Zones (VSZ)) tillsammans med gamrestauranger utan förgiftat kött och informationskampanjer om diklofenak och vilka lämpliga alternativ som finns. Insatserna har gett resultat. För bengalgamen har nu utvecklingen vänt och varit positiv sedan 2013 och det gäller även den ovanligare smalnäbbade gamen.

LÄS ÄVEN: • Miljögiftet diklofenak sprids allt mer i svensk natur

– Resultaten visar att genom att kombinera regeringsbeslut med utbildning och övervakning kan vi hjälpa dessa arter att gå från nedgång till återhämtning. Detta bör uppmuntra andra som arbetar med liknande ansträngningar i andra länder i Sydasien, säger Rhys Green, medförfattare till rapporten och styrelsemedlem i Save Vultures.

I EU är diklofenak godkänt för användning i boskapsindustrin och ämnet finns även i populära läkemedel i Sverige som Voltaren.

Källor: Save Vultures

AGERA:

• Stötta Save Vultures arbeteObservera att detta enbart är förslag på hur du kan agera. Det finns fler sätt, exempelvis att vara medlem i naturorganisationer (länkar här).

Mer att läsa