Gå till innehållet

Antarktis is smälter sex gånger snabbare än på 80-talet

Isberg vid Antarktis. Foto: Malin Hanning 

På 70- och 80-talet smälte Antarktis is med 40 miljarder ton per år. Sedan 2009 har smältisen ökat till hela 252 miljarder ton, enligt en ny studie som publicerades i veckan. Forskarna kallar det “alarmerande” och “en varning” att det nu smälter sex gånger så mycket is än för 30-40 år sedan.

Forskare har tidigare varnat för att havsnivåhöjningen kan bli ungefär en meter till år 2100. Men efter att den slutsatsen drogs har det konstaterats både att haven värms snabbare och att Antarktis förlorar is snabbare än man tidigare trott. Varmt vatten tar upp mer plats än kallt vatten och ökar därmed havsnivåerna. När nu även isarna smälter sex gånger snabbare än för 40 år sedan kan vi vänta oss en ännu kraftigare och snabbare havsnivåhöjning i framtiden.

LÄS ÄVEN: • Oroväckande issmältning i Antarktis och Arktis

Anledningen till att Antarktis is nu smälter allt snabbare är att det kommer varmare vatten till området. Forskarna bakom studien menar att det finns anledning till oro när Antarktis förlorar is allt snabbare. Skulle detta land- och havsområdena kring Sydpolen förlora all sin is kan det innebära en havsnivåhöjning på 57,2 meter.

LÄS ÄVEN: • Haven värms betydligt snabbare än man hittills trott

Varje år byggs Antarktis även på med ny is, men i dagsläget är smältningen betydligt snabbare. Enbart den största och mest sårbara glaciären på västra Antarktis, Thwaitesglaciären har på 40 år förlorat 634 miljarder ton is. Men, som vi skrivit om tidigare, det mest oroväckande med läget nu är att även östra Antarktis nu omfattas av kraftig avsmältning. Den östra delen har tidigare ansetts vara stabil.

LÄS ÄVEN: • Isberg nästan dubbelt så stort som Gotland har lossnat från Antarktis

Resultaten i den nya studien stämmer överens med liknande forskning som gjorts på senare tid. I slutet av 2018 publicerade 80 forskare en studie som kom fram till att Antarktis isförluster har tredubblats på bara ett årtionde.

Källa: Washington Post

Mer att läsa