Gå till innehållet

Antalet jakttillsynsmän halverat på fyra år

Jakttorn. Arkvifoto: Gunnar CreutzOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

På bara fyra år har antalet personer som arbetar med jakttillsyn nästan halverats i Sverige och utbildningen som krävs har inte hållits på två år. Robert Franzén som granskat frågan i många år anser att Sverige hade sämst jakttillsyn i västvärlden redan innan halveringen.

En jaktillsynsman har till uppgift är att övervaka efterlevnaden av olika lagar och bestämmelser som finns för jakt. De utses av länsstyrelserna, men kan även föreslås av jägarorganisationer och markägare. För att bli jakttillsynsman behöver personen gå en utbildning på Umeå universitet, som inte getts på två år och som inte förväntas starta igen förrän tidigast 2021.

2016 fanns det 230 jakttillsynsmän i Sverige. Av dessa var 87 tillsatta av länsstyrelsen. Resten av jägare och markägare. Nio län i Sverige saknade helt jakttillsynsmän. Det gäller bland annat Värmland.

Fyra år senare har antalet nästan halverats från 230 till 127 och nu saknar tio län jakttillsynsmän.

Robert Franzén på Rovdjursföreningen har jobbat på Naturvårdsverket i 35 år och har i många år granskat systemet med tillsynsmän. Han är inte förtjust i systemet som har anor till när det knappt fanns några rovdjur i Sverige.

– Det sker nästan ingen tillsyn alls i våra reservat och nationalparker. Jag har jobbat i 35 år i naturen och jag har aldrig blivit kontrollerad. Här finns ingen tillsyn eller kontroll. I Finland är det en helt annan kontrollapparat. Det är inte konstigt att finska jägare kommer hit, menar Robert Franzén.

Robert Franzén. Foto: Hans Ring /N

I dagsläget är 10 procent av de som löser jaktkort i Sverige utländska jägare och Robert Franzén berättar att det är många som kommer hit för att jaga stora rovdjur. Jaktturisterna är ofta förvånade över att det är så få kontroller. Det är ingen som kollar jaktkort eller att jakten går rätt till. Det enda som kontrolleras är fällda rovdjur som rapporteras in.

– Risken att bli ertappad vid illegal jakt är obefintlig. Inget land i västvärlden har så svag jakttillsyn som Sverige, där merparten av tillsynen också sker på frivillig väg. Ingen kan hävda att Sverige har en ansvarsfull rovdjursförvaltning, då samstämmiga studier visar att den olagliga jakten på rovdjuren är omfattande, berättar Robert Franzén.

Han menar att det är så få ärenden som leder till fällande domar och åtal att det är enklare för jakttillsynsmännen att se mellan fingrarna. Görs anmälningar blir det oftast jobbigast för jakttillsynsmännen själva.

– I början gjordes mycket anmälningar, men efter hand slutade man göra anmälningar eftersom det inte ledde till något.

Robert Franzén berättar att Norge har bytt system från det svenska sedan de märkte att det inte fungerade. De har nu ett system där Miljødirektoratet (motsvarande Naturvårdsverket) har en överordnad roll med centraliserade kontroller. 

Vad tycker du borde göras för att förbättra situationen?
– Man måste se över hela systemet. 2020 har man ingen tillsyn värd namnet i Sverige. Här är nästan som ett jaktreservat för utländska jägare. I många andra länder tillhör viltet staten, men i Sverige är det markägaren som äger jaktbytena. Sveriges regler är ett undantag i världen.

I Norge är jaktkorten betydligt dyrare än i Sverige och Robert Franzén menar att en högre kostnad är ett enkelt sätt att finansiera ett bättre system även här.

– Jakttillsyn måste också bli ett prioriterat område hos länsstyrelsen. Idag säger länsstyrelsen att det är en polissak, men polisen har mycket annat att göra också och det här är komplicerade brott som det inte går att sätta vem som helst på att försöka lösa, avslutar han. 

Mer att läsa