Gå till innehållet

Antalet hajattacker i världen minskar

Svartfenshaj. Foto: Albert Kok at Dutch Wikipedia(Original text: Albert Kok) – Transferred from nl.wikipedia to Commons., Public Domain, Link

Det är ingen tvekan om att människor utgör ett större hot mot hajar än tvärtom. Människor dödar ungefär 100 miljoner hajar om året och många hajarter är eller börjar bli hotade. Samtidigt verkar antalet hajattacker i världen sammantaget minska medan de ökar i vissa områden.

I snitt har drygt 80 personer attackerats av hajar i världen varje år och det är en siffra som varit relativt konstant i åtminstone tio år. Det kan jämföras med att människor dödar ungefär 100 miljoner hajar om året. Men 2018 minskade antalet kraftigt till 66 attacker i hela världen, en minskning med 20 procent jämfört med tidigare år. Forskare som CNN och BBC pratat med hoppas att det beror på att folk blivit bättre på att inse att de delar haven med hajar och är mer försiktiga.

Det finns även andra faktorer som spelar in. I Florida är en av de viktigaste att antalet svartfenshajar minskat kraftigt. Arten ansågs ligga bakom 16 procent av hajattackerna i området. På grund av höjda vattentemperaturer rör sig fler svartfenshajar till nya platser.

I vissa områden ökade antalet angrepp
Även om antalet attacker minskade 2018 har de ökat de senaste 20 åren i vissa specifika områden, exempelvis i östra USA och södra Australien. Forskare som undersökt denna ökning har visat att det finns ett starkt samband mellan hur många hajar och människor som befinner sig i närheten av varandra i vatten. Allt fler människor har flyttat till de drabbade områdena och allt fler badar i vattnet. Dessutom har exempelvis antalet pälssälar, vithajens favoritbyte, ökat i södra Australien och i delar av USA.

LÄS ÄVEN: • Hajar har hjälpt Filippinerna återhämta sig från tyfonen Haiyan

Förstörda livsmiljöer tvingar hajar att hitta nya jaktområden
Enligt Blake Chapman, en marinbiolog som studerat hajar och skrivit en bok om hajattacker på människor, är en av de största anledningarna till ökningen i vissa områden att vi människor dels ökat i antal på dessa platser, men också för att vi förstört hajarnas livsmiljöer, försämrat vattenkvaliteten, förändrat klimatet och därmed tvingat hajarna att samlas vid vissa specifika platser runt om i världen där de fortfarande kan överleva. Det finns flera exempel på ökade antal hajangrepp när hajarnas livsmiljöer förstörts och de söker sig till nya områden som även råkar vara populära hos människor, skriver BBC.

LÄS ÄVEN: • Två av tre rovfiskar borta sedan 1900-talet

Risken att drabbas av hajattacker är fortfarande extremt liten. I Australien sker 0,5 attacker per 1 miljon invånare och i USA skadas mindre än 0,2 personer per miljon invånare. 2018 minskade den sistnämnda siffran till 0,08.

LÄS ÄVEN: • Guide till världens hajar – ny bok av svensk hajforskare

– Den dystra sanningen är att de flesta av världens hajpopulationer minskar eller har minskat kraftigt, som en följd av överfiske och minskade livsmiljöer. Det finns ett akut behov av att bevara dessa djur och deras tillhörande livsmiljöer för att säkerställa deras överlevnad på lång sikt, skriver Florida Museums i sitt program för hajforskning.

Källa: BBC, CNN och Florida Museum

Läs mer

Mer att läsa