Gå till innehållet

Anonym gåva i kampen om Ojnareskogen – avgörande i april

Polisinsats mot protesterna i Ojnareskogen. Foto: Salomon Abresparr via Wikimedia

Polisinsats mot protesterna i Ojnareskogen. Foto: Salomon Abresparr via Wikimedia

Uppdaterat 18 feb 2015:
Enligt Ojnareskogen på Facebook har en privatperson som vill vara anonym skänkt 150 000 kronor i kampen för Ojnareskogen. Personen har aldrig varit i Ojnareskogen eller ens på Gotland, men ville bidra till att “förstärka den  juridiska processen som väntar i förhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen” och för att “kunna ta hjälp av olika expertiser”.

Huvudförhandling i målet kommer att ske den 13-18 april 2015.

Uppdaterat 9 sept 2014: Mark- och miljööverdomstolen meddelade idag prövningstillstånd för det så kallade Nordkalksmålet. Det blir därmed en vända i Mark- och miljööverdomstolen för både Nordkalk och SMA för att se om tillstånd till kalkbrytning kan ges.

– Vi hoppas nu att Mark- och miljööverdomstolens prövning kommer att ge värdefull vägledning i de frågor länsstyrelsen tagit upp i våra överklaganden och i vår viktiga roll som tillsynsmyndighet, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård till Hela Gotland.

– Det här är nåt som vi inte riktigt vågade hoppas på, säger Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna till Hela Gotland.

– En verksamhet som riskerar att påverka ett Natura 2000-område får godkännas först efter det att domstolen försäkrat sig om att området inte kommer att ta skada. Detta är inte visat och ett tillstånd till verksamheten står i strid med såväl skyddsbestämmelserna i miljöbalken som det bindande art- och habitatdirektivet i EU. Mark- och miljööverdomstolen borde därför nu upphäva tillståndet, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Tidigare nyhet: Den 9 september 2014 kommer beskedet om Mark- och miljööverdomstolen kommer ta upp överklagan om kalkbrott i Ojnareskogen. Ett nej innebär enligt bland andra Världsnaturfonden, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Urbergsgruppen ett hot mot det unika området och Fältbiologerna menar att svensk miljölagstiftning i sådana fall “är totalt urholkad”.

– Det är ju en fråga som är avgörande för Gotlands natur men minst lika viktigt för hela Sverige för hur man ska tolka miljölagstiftningen i framtiden, säger Anncatrin Hjernquist, som är ordförande för Naturskyddsföreningen på Gotland till Östnytt.

Området i Bunge där kalktäkten ska ligga har enligt Naturvårdsverket naturvärden som saknar motstycke i Sverige och Europa, med en mosaik av värdefulla kalkhällmarker, våtmarker och skogar. Sammanlagt har 270 rödlistade arter hittats i området.

Olov Söderdahl, som är ordförande för föreningen Rädda Ojnareskogen, säger till Helagotland att de kommer överklaga beslutet till högsta domstolen och vända sig till EU om Nordkalk får tillstånd att bryta i kalk i Ojnareskogen.

På Gotland är frågan så het och infekterad att den knappt nämns i valrörelsen. Industrin och jobb står mot miljön och hotade arter.

– På norra Gotland diskuterar man nästan inte ens frågan, den är så het och den splittrar till och med familjer. Det är därför man inte talar om det här, säger Lars Thomsson (C) till Östnytt.

Ojnareskogen utsågs till en svensk pärla av Världsnaturfonden 2013.

Mer att läsa