Gå till innehållet

Ännu ingen lösning på ett av de största hoten mot världens fåglar

En sparvhök som krockat med en byggnad. Foto: Erik Hansson

En sparvhök som krockat med en byggnad. Foto: Erik Hansson

Det dödas upp till en miljard fåglar av glasrutor och fasader i USA. Varje år. Det är en av de största faktorerna bakom fågeldödlighet som finns. Tack vare stora insatser av frivilliga ökar nu medvetenheten, forskningen och reglerna för att förbättra situationen.

I över 20 års tid har organisationen FLAP (Fatal Light Awareness Program) spenderat gryningar med att samla in dödade eller skadade fåglar som kolliderat med byggnader i Toronto i Kanada. Sammanlagt har de plockat upp tiotusentals fåglar av 167 arter. Sammanlagt beräknas det varje år dödas flera hundra miljoner eller upp till en miljard fåglar av kollisioner med byggnader i Nordamerika.

Reflekterande husfasad i Madrid. Foto: Erik Hansson

Reflekterande husfasad i Madrid. Fågeldekaler ger tyvärr inget större skydd eftersom fåglar kan flyga in i fönstret bredvid dekalen. Foto: Erik Hansson

FLAP:s grundare Michael Mesure berättar för radioprogrammet The Current att det vissa dagar “regnar” skadade eller döda fåglar från himlen i centrala Toronto. Det är ett stort problem i en världsdel som sammanlagt rymmer mellan 10 och 20 miljarder fåglar. Det är dock ett problem som knappt syns för gemene man. Mås- och kråkfåglar, tvättbjörnar, råttor och katter har lärt sig att byggnaderna kan erbjuda en buffé av småfåglar i gryningen och är snabbt framme för att äta upp dem. De flesta människor ser därför inte de hundratals småfåglar som vissa morgnar i sträcktider kan ligga döda eller skadade under stora byggnader.

Michael Mesure berättar att måsfåglar till och med lärt sig att jaga småfåglar mot byggnaderna så att de flyger in i de reflekterande fasaderna och sedan plocka dem ur luften innan de ens slår i marken.

Flest dör vid privata hem
Problemet är dock inte bara stora skyskrapor. Det dödas flest småfåglar mot fönster och glasfasader till privata hem och även genomskinliga bullerplank som sätts upp vid vägar orsakar mängder av dödsfall årligen. Fåglarna ser nämligen reflektionerna som att naturen fortsätter genom glaset. Ofta har småfåglar flugit hela natten och när de sedan födosöker från träd till träd så reagerar de inte på att trädet de försöker flyga till egentligen är en reflektion i en fönsterruta eller fasad.

Fåglarna flyger även in i rutor om natten när det är tänt inomhus eftersom de tror att de kan flyga in där det är ljust, men detta är ett mindre problem än reflektioner under dagtid.

Det är framför allt flyttfåglar så som sångare och trastar som flyger in i byggnaderna eftersom det är en främmande miljö för dem. Stadslevande fåglar som måsfåglar, gråsparvar och liknande har ofta lärt sig leva med glasen och förolyckas sällan.

Trots de stora antalen som beräknas krocka med byggnader har antalet minskat sedan början av 90-talet, men enligt Michael Mesure, som ägnat sig åt detta sedan 1989, beror det helt enkelt på att det finns färre fåglar nu. Förutom kollisioner med byggnader beräknas ytterligare någonstans mellan flera hundratals miljoner till flera miljarder fåglar årligen dödas av katter, vindkraftverk och elledningar. Statistiken är osäker, men läs mer om det här.

Lösningar diskuteras äntligen
Det diskuteras flera möjliga åtgärder för att minska antalet förolyckade fåglar och en som har bra koll på detta är Christine Sheppard, chef för fågelkollisioner på American Bird Conservancy i New York.

– Det är väldigt viktigt att få arkitekter intresserade av den här problematiken, annars kommer ingenting hända. Vi försöker jobba fram ett “fågelkollisionsindex” som enkelt ska kunna ge besked om hur farligt ett visst glas är för fåglar, berättar Christine Sheppard.

Bild ur Olle Håstad​s och Anders Ödeens forskningsrapport som illustrerar hur fågeln fokuserar på trädet istället för rutan.

Bild ur Olle Håstad​s och Anders Ödeens forskningsrapport som illustrerar hur fågeln fokuserar på trädet istället för rutan.

Christine leder ett projekt som ska försöka få fönsterrutor att framstå som fysiska objekt för fåglar samtidigt som människor ska kunna se igenom dem. Hon berättar i radioprogrammet The Current att arkitekter oftast reagerar positivt på hennes förslag på lösningar eftersom de absolut inte vill vara ansvariga för hus som dödar mängder av fåglar.

På flera håll i USA och Kanada börjar nu städer kräva att fasader görs “fågelvänliga”. Staten Ontario i Kanada har till exempel infört en ny lag som gör fastighetsägare ansvariga för byggnader som dödar många fåglar. Det är bara om de anses ha genomfört en hel del åtgärder för att förhindra problemet som de kan undvika åtal. Detta har lett till att många fastighetsägare och byggbolag börjat använda sig av olika lösningar för att förhindra fågelkollisioner.

Problemet är bara att det inte finns några enkla lösningar.

Olle Håstad från Sveriges lantbruksuniversitet och Anders Ödeen från Uppsala universitet har undersökt hur ultravioletta mönster på fönsterrutor kan få fåglar att undvika kollisioner. Deras forskning visar att det framför allt är tättingar som ser det ultravioletta mönstret som vissa fönster nu förses med, men att det också beror på vad som syns genom rutan. Mönstren i de befintliga “UV-fönstren” påverkar bara transmissionen, och inte alls reflekterat ljus. Himmel och moln fungerar exempelvis bättre än om det är träd som reflekteras.

Det verkar vara svårt att hitta en enskild lösning som gäller för alla fåglar och i alla miljöer?
– Absolut, så är det. Det här kan vara en hjälp i vissa situationer, men de glas som tillverkas nu fungerar faktiskt bättre för fåglar som befinner sig inne i en byggnad än för fåglar på utsidan. Ingen vet heller i dagsläget i vilken utsträckning fåglarna använder färgseende för att se mönster och identifiera objekt. De använder framför allt färgseende för att bedöma en partner eller för att hitta byten, inte för att navigera sig, berättar Olle Håstad.

Du berättade att ni blivit uppringda av arkitekter och byggföretag – vad säger de om era resultat?
– Vi kan ju tyvärr bara säga att det inte finns någon riktigt bra lösning än. Det som är synligt för oss människor är även synligt för fåglarna, även om deras upplösning generellt är sämre.

Så med andra ord – om vi i dagsläget vill kunna se ut genom fönstren så kommer fåglarna också tro att de kan flyga in?
– Ja, i större eller mindre utsträckning. Det går möjligen att med vissa mönster hålla bort vissa fåglar utan att störa sikten för människor.

För att det ska hittas bra lösningar på detta stora problem för världens fåglar så måste det forskas mer. I takt med att medvetenheten om problemet ökar och fler städer inför regelverk för byggnader så ökar också viljan att försöka hitta lösningar på situationen.

Läs mer:
Statistik över fåglar som dödas av mänsklig påverkan.
Upp till 300 000 fåglar dör årligen av vindkraft i USA.
Svagt intresse i Sverige för fågelsäkert glas.
Svenskt världsarv orsakar fågeldöd.

Källor: CBCFLAP och Olle Håstad​s och Anders Ödeens forskningsrapport

Mer att läsa